ACTRIS – ROc

ACTRIS – ROc

Consolidarea participării consorțiului ACTRIS-RO la infrastructura pan-europeană de cercetare ACTRIS

ACTRIS – ROc

 

PROGRAMUL DE FINANTARE

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea: POC-A.1-A.1.1.3-H-2016, cod apel POC/78/1/2/Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

 

DURATA PROIECTULUI

2021-2023

 

REZUMAT

Obiectivul general al proiectului este consolidarea participării instituțiilor științifice din România care sunt parte a consorțiului ACTRIS-RO la structurarea, construcția și operarea infrastructurii pan-europene ACTRIS. Proiectul prevede dezvoltarea și implementarea unor proceduri și protocoale care să asigure o calitate ridicată a datelor observaționale precum: metode de calibrare și caracterizare a erorilor sistematice a aparatelor, teste de laborator pentru determinarea factorilor de corecție, algoritmi automați de procesare și submitere către baza de date europeană a produselor de date.

 

RESPONSABIL PARTENER UBB

  • Lect. dr. Nicolae Ajtai

 

PARTENERI

  • INOE 2000 – Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică, Măgurele, România
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. București;
  • Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

REZULTATE AȘTEPTATE

  • Laborator lidar modernizat;
  • Laboratoare de fotometrie modernizate;
  • Cartea alba a infrastructurii ACTRIS-RO;
  • Agenda de cercetare a Unității Comune de Cercetare ACTRIS-RO;
  • Baza de date cu actualizare continua – baza de date cu acces deschis, conținând profile ale parametrilor optici ai aerosolilor la cele 2 stații de observare, produse de inversie de fotometrie solara, date de microfizica si compoziție chimica la nivelul solului.

 

Link proiect: https://actris-roc.inoe.ro/