ACTRIS-UBB

ACTRIS-UBB

 

Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB cu scopul de a contribui la cercetarea pan-europeana privind compoziția atmosferei si schimbările climatice – ACTRIS-UBB

 

 

 

PROGRAMUL DE FINANTARE

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, tip de proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, apelul POC/448/1/1, Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități – Secțiunea F 2018.

Proiectul a fost clasat pe primul loc în cadrul competiției, valoarea totală a acestuia fiind de 22.264.758,58 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 22.149.238,01 lei.

 

DURATA PROIECTULUI

Durata de implementare a proiectului: 17.07.2020 – 31.12.2023

 

REZUMAT

Proiectul ACTRIS-UBB își propune crearea unei infrastructuri de nivel mondial pentru observarea și caracterizarea atmosferei terestre prin metode de teledetecție avansate, cu scopul de a îndeplini criteriile de facilitate națională integrată a infrastructurii pan-europene de cercetare ACTRIS-RI și obiectiv de interes major pentru segmentul de observare de la sol din programul ESA de observare a Terrei. Infrastructura creată va include facilități de observare de la sol, laboratoare asociate și centre de date care să contribuie semnificativ la activitățile de observare a Pământului.

 

REZULTATE AȘTEPTATE

Construirea Observatorului atmosferic CARO (Cluj Atmospheric Remote sensing Observatory) –

CARO va fi dotat cu diverse echipamente ce oferă observații continue și pe termen lung în ceea ce privește aerosolii și proprietățile norilor și va fi participant activ la infrastructura europeană de cercetare pentru mediu, ACTRIS-RI.

 

Achiziționarea de echipamente de cercetare de ultima generație – Laboratoarele noi se vor dota cu echipamente de cercetare a aerosolilor și a norilor prin metode de teledetecție și in-situ (fotometru solar și lunar; radiometru în microunde pentru măsurarea profilelor de umiditate și temperatură; sistem LIDAR Doppler de vânt; ceilometru; radar de nori; analizor al distribuției dimensionale a particulelor (APS); spectrometru pentru monitorizarea continuă a speciilor chimice de aerosoli (ACSM). Pentru monitorizarea gazelor atmosferice de interes, precum și pentru prelevarea de eșantioane necesare instrumentelor in-situ se va achiziționa un autolaborator pentru investigații în coloană și in-situ (laborator mobil cu sistem LIDAR aerosoli și stație meteo).

 

Dezvoltarea unui centru de date care va fi dotat cu sisteme IT performante – Instrumentele vor fi conectate la un nou Centru de Date (CARO DC) care va fi echipat cu sisteme IT performante (server pentru aplicații, sisteme de stocare și procesare a datelor). CARO DC va fi conectat la rândul lui cu clusterul HPC existent la UBB.

 

Mai multe informați despre proiect găsiți pe pagina proiectului: http://actris-ubb.ro/