ȘCOALA DE VARĂ “Educație științifică pentru mediu”

ȘCOALA DE VARĂ “Educație științifică pentru mediu

22.06.2020 – 25.06.2020

Școala de vară cu titlul “Educație științifică pentru mediu” se adresează elevilor claselor a XI-a și a XII-a în scopul creșterii interesului acestora față de sănătatea mediului înconjurător, prin implicare în investigarea și evaluarea factorilor de mediu cu ajutorul metodelor și tehnicilor specifice cercetării științifice.

Competențe, abilități și aptitudini urmărite

Activitățile propuse vor contribui la:

 • dezvoltarea de cunoștințe privind metode și tehnici utilizate în investigația științifică a factorilor de mediu (aer, apă, sol) fundamentate de noțiuni specifice unor discipline din curricula școlară preuniversitară (fizică, chimie, geografie, etc.);
 • dobândirea unor deprinderi/abilități de abordare logică, creativă și interdisciplinară a problematicii specifice mediului înconjurător și de parcurgere a unor etape specifice investigației științifice (observații de teren, prelevare probe, analiză probe, interpretare rezultate, elaborare concluzii);
 • stimularea interesului și curiozității privind starea factorilor de mediu și evaluarea acesteia;
 • dezvoltarea spiritului de lucru în echipă.

 

Etape în derularea activităților

Activitățile desfășurate vor cuprinde 4 etape:

 • Etapa de fundamentare teoretică (prezentarea noțiunilor teoretice privind cei 3 factori de mediu (aer, apă, sol) și parametrii de calitate specifici acestora)

Loc de desfășurare:  spațiile didactice ale Facultății de Știința și Ingineria Mediului (FȘIM);

 • Etapa de teren (observații în teren, prelevare probe, realizare măsurători în teren); punctele de probare/măsurare vor fi astfel selectate încât să evidențieze calitatea factorilor de mediu;

Loc de desfășurare: în teren;

 • Etapa de laborator (efectuare analize de laborator, descărcare date, prelucrare și interpretare date)

Loc de desfășurare: laboratoarele de cercetare ale FȘIM;

 • Etapa de elaborare și prezentare a rapoartelor de mediu

Loc de desfășurare: spațiile didactice ale FȘIM

Mod de desfășurare

Elevii participanți, în număr de 45, vor fi împărțiți pe 3 grupe, fiecărei grupe atribuindui-se un factor de mediu (aer, apă, sol).

Partea teoretică privind cei 3 factori de mediu va fi prezentată tuturor grupelor, urmărindu-se pentru fiecare factor în parte, aspect privind: noțiunile generale, surse de poluare și parametrii de calitate.

Studiile de caz, pentru AER, APĂ și SOL vor fi realizate pe grupe și vor cuprinde prelevări probe, efectuare analize, obținere și interpretare rezultate, realizare raport asupra factorului de mediu investigat. Pentru evidențierea impactului antropic asupra mediului, fiecare studiu de caz va fi realizat atât în mediu natural, fără sau cu impact antropic minim, cât și în mediu antropizat.

Studiile de caz vor cuprinde atât etapa de teren cât și etapa de laborator și elaborare, prezentare raport.

Fiecare grupă va fi coordonată de către un cercetător științific/cadru didactic care va superviza activitatea pentru factorul de mediu specific și un student, facilitator.

Elevii pot fi însoțiți de cadre didactice, acestea din urmă putând participa la activitățile desfășurate.

Masa de prânz a fiecărei zile, precum și transportul excursiei itinerante pentru elevi vor fi suportate din bugetul proiectului. Participarea cadrelor didactice care însoțesc elevii la excursie va fi posibilă doar în condițiile asigurării în regim propriu a transportului.

Programul Școlii de vară

Luni, 22.06.2020

09.00  –  9.15 –  Deschiderea Școlii de Vară (program comun)

09.15 – 10.30 – Noțiuni generale referitoare la factorii de mediu: aer, apă și sol (program comun)

10.30 – 11.00 – Pauză

11.00 – 12.45 – Studiu de caz (program pe grupe)

12.45 – 14.00 – Pauză de masă

14.00 – 16.00 – Prelevare probe/analize teren (mediu antropizat) (program comun, pe grupe)

 

Marți, 23.06.2020

09.00  – 18.00 – Prelevare probe/analize teren (mediu natural)

Deplasare pe traseul Cluj-Napoca – Gâlgău Almașului – Jibou – Jac (Castrul roman Porolissum) – Cluj-Napoca

 

Miercuri, 24.06.2020

09.00 – 10.30 – Analize laborator (1)

10.30 – 11.00 – Pauză

11.00 – 12.45 – Analize laborator (2)

12.45 – 14.00 – Pauză de masă

14.00 – 16.00 – Analize laborator (3)

 

Joi, 25.06.2020

09.00 – 10.30 – Pregătire/elaborare raport (1)

10.30 – 11.00 – Pauză

11.00 – 12.45 – Pregătire/elaborare raport (2)

12.45 – 14.00 – Pauză de masă

14.00 – 16.00 – Prezentare raport. Concluzii

16.00 – 16.30 – Închiderea Școlii de vară și înmânarea diplomelor de participare

Întregul design al Școlii de vară are la bază conceptul de learning by doing, prin prezentarea unor probleme reale de mediu, elevilor iar apoi ghidarea lor pentru aflarea și rezolvarea acestora prin activități practice specifice cercetării științifice în domeniul mediului.

 Director proiect,

Prodecan,

Conf. dr.ing. Nicoleta BRIȘAN,

 

Adresele de contact pentru solicitarea unor eventuale detalii și trimiterea formularului de înregistrare sunt: nicoleta.brisan@ubbcluj.ro; nicole_brisan@yahoo.com.

 

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …