Școala de vară: Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI) – 2021

Școala de vară: Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI) – 2021

30/06/2021 - 13/07/2021

Școala de vară: Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI) – 2021

TITLUL PROIECTULUI: Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI)
PROGRAMUL DE FINANŢARE:  Romania Secondary Education Project (ROSE) – Programe de vară de tip punte (summer bridge programs)

Activitățile ce vor avea loc în cadrul sub-proiectului Incursiune în labirintul mediului înconjurător – INiMI, se desfăsoară în perioada 30.06 – 13.07.2021, sub-proiect coordonat de Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (FȘIM) din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Perioada de implementare: 2019-2022

Perioada de desfășurare școală  de vară 2021: 30 iunie – 13 iulie 2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului elevilor, în special a celor aparținând unor grupuri defavorizate, la învățământul terțiar de calitate în domeniul științei și ingineriei mediului, într-o universitate de tradiție și prestigiu cum este Universitatea Babeș-Bolyai, prin crearea unui cadru educațional multidisciplinar, cu activități interactive, centrate pe elev, menite a conștientiza importanța și aplicabilitatea din domeniul științei și ingineriei mediului.

În vederea realizării obiectivului propus, au fost prevăzute activități de tipul cursuri, ateliere de lucru, vizite de studiu, activități de consiliere, activități recreative, menite să formeze o imagine completă asupra problematicilor specifice mediului înconjurător, precum și să familiarizeze elevii din grupul țintă cu mediul universitar clujean și cu viața din spatele sălilor de curs. Pentru a asigura buna desfășurare a activităților sub-proiectului, acestea vor fi organizate în spațiile puse la dispoziție de către facultate, cu implicarea cadrelor didactice, a studenților din cadrul facultății (Fântânele 30, Cluj-Napoca), cu expertiză în domeniul științei și ingineriei mediului, dar și în cel al consilierii profesionale.

În perioada 1-5 iulie 2021 elevii vor participa la o aplicație practică (Itinerariul cunoașterii integrate a mediului în teren – Cunoașterea mediului antropic și natural), care include următoarele puncte de interes:  București, Măgurele  (Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului), M-ții Harghitei (lacul Sf. Ana, turbăria Mohoș, Peștera Puturosu, izvoare minerale, mofete, Balvanyos, Întorsura Buzăului, Berca (Vulcanii Noroioși), Ocna Sibiului, Sibiu, Ocna Mureș.

Grup țintă: Participarea în cadrul școlii de vară a unui grup țintă alcătuit din 25 de elevi/an de implementare, elevi de clasa a XI-a și a XII-a.