Examen disertație, sesiunea iunie 2021

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIZERTAȚIE DIN SESIUNEA IUNIE 2021 SE FACE  ÎN PERIOADA 07.06. 2021 – 22. 06. 2021

Pentru a se înscrie la examenul de dizertație, absolvenții vor folosi aplicatia de înscriere :

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

Studentii care au cont de Microsoft 365 se logheaza cu contul institutional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola) NU mai trebuie sa isi genereze conturi noi.

Cei care nu au cont, pot sa isi genereze un cont alternativ. Vor primi pe mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru aceasta platforma ( NU si pentru sustinerea examenului de licenta).

Studenții care nu își cunosc contul institutional de student să se adreseze pe mail domnului secretar  Gabriel Dobrei până cel mai tarziu la date de 04. 06. 2021.

Adresa de e-mail:gabriel.dobrei@ubbcluj.ro

Doar după autentificare candidatul îsi pot depune cererea de  înscriere.

Pas 1: generarea cererii de inscriere

Pas 2: încarcărea în aplicație : Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca la următoarea adresă: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF.Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenții nivel licență. în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei. La nivel master nu se aplică  fotografii pe diplomă

Pas 3: încarcarea lucrării de licență/master

 

Studentul după logare poate să:

A. să depună cererea/cererile de înscriere

B. pentru cererile depuse deja:

– pot sa actualizeze fisierele, dacă secretariatul le marchează cu statusul Invalid.

– primesc observatiile asupra dosarului din partea secretariatului

– încarca documente solicitate de secretariat ( de ex: acte de studii, dacă la înscriere nu le-a încarcat, ulterior secretariatul poate să le  solicite)

C. orice modificare în modulul secretariat va fi notificată studentului pe mail si în platformă.

SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DIZERTAȚIE: 30 IUNIE 2020

Dosarele de înscriere la examenul de dizertație trebuie să conțină:

 • cererea  tip și declarația de înscriere, anexa 2 (se găsesc pe site/platforma sau la Secretariat);
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
 • diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
 • certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;
 • cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific;
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

 

A doua sesiune pentru examenul de finalizare a studiilor va fi în luna septembrie a anului în curs.

Propuneri de tematici pentru lucrările de licență/disertație, an universitar 2020-2021

 

Elaborarea lucrării de disertație

Ghid pentru elaborarea lucrării de DISERTAŢIE (română)

Ghid pentru elaborarea lucrării de DISERTAŢIE ( engleză)

Template prima pagină lucrare de disertație ( română-word/ pdf. )

Template prima pagină lucrare de disertație ( engleză- word/ pdf. )

 

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat

 

Certificate și atestate lingvistice  acceptate la înscrierea la examenul de licență (Anexa 1)

 

Declarație pe proprie răspundere (Anexa 2)

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN UBB, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ (Anexa 3)

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • VORBIM DESPRE MEDIU!

  VORBIM DESPRE MEDIU!

  Serie de prezentări interactive și discuții incitante despre tematici specifice MEDIULUI și protecției acestuia Ești elev în clasa a XII-a sau profesor/diriginte la clasa a XII-a? Dacă răspunsul este DA, tot ceea ce trebuie să faci pentru a ni te …
 • CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU”

  CONCURSUL “MARCIAN BLEAHU” – concurs de proiecte pe teme mediu Concursul de proiecte pe teme de mediu “Marcian Bleahu” se adresează în principal elevilor de liceu din clasele a XI-a şi a XII-a,  dar şi elevilor din clasele a IX-a …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …