Examen disertație, sesiunea iunie 2021

Examen disertație, sesiunea iunie 2021

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 2021

 

Specializarea CALITATEA MEDIULUI ŞI SURSE ENERGETICE

 

Specializarea  GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

 

Specializarea EVALUAREA RISCULUI ȘI SECURITATEA MEDIULUI

 

Specializarea DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI

 

Pentru a se înscrie la examenul de dizertație, absolvenții vor folosi aplicatia de înscriere: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

Tutorial pentru utilizarea platformei de inscriere la disertație.

Studentii care au cont de Microsoft 365 se logheaza cu contul institutional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola) NU mai trebuie sa isi genereze conturi noi.

Studentii din promotii ANTERIOARE, pot sa isi genereze un cont alternativ. Vor primi pe mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru aceasta platforma ( NU si pentru sustinerea examenului de licenta).

Studenții care nu își cunosc contul institutional de student să se adreseze pe mail domnului secretar  Gabriel Dobrei până cel mai tarziu la date de 04. 06. 2021.

Adresa de e-mail: gabriel.dobrei@ubbcluj.ro

Doar după autentificare candidatul îsi pot depune cererea de  înscriere.

 • Pas 1: generarea cererii de inscriere
 • Pas 2: încarcărea în aplicație : Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca la următoarea adresă: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenții nivel licență. în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei. La nivel master nu se aplică  fotografii pe diplomă
 • Pas 3: încarcarea lucrării de licență/master

Studentul după logare poate să:

 • A. să depună cererea/cererile de înscriere
 • B. pentru cererile depuse deja:
  • pot sa actualizeze fisierele, dacă secretariatul le marchează cu statusul Invalid.
  • primesc observatiile asupra dosarului din partea secretariatului
  • încarca documente solicitate de secretariat ( de ex: acte de studii, dacă la înscriere nu le-a încarcat, ulterior secretariatul poate să le  solicite)
 • C. orice modificare în modulul secretariat va fi notificată studentului pe mail si în platformă.

SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DIZERTAȚIE: 30 IUNIE 2020

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de disertație (scanate în format PDF):

 • cererea  tip de inscriere (semnată);
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia;
 • certificatul de naștere;
 • cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (semnată) (Anexa 2);
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

A doua sesiune pentru examenul de finalizare a studiilor va fi în luna septembrie a anului în curs.

Propuneri de tematici pentru lucrările de licență/disertație, an universitar 2020-2021

Elaborarea lucrării de disertație

Regulamente

Documente