Examen licență, sesiunea iunie 2021

Examen licență, sesiunea iunie 2021

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENŢĂ
– SESIUNEA IUNIE – IULIE 2021 –

Specializarea: ȘTIINȚA MEDIULUI – LINIA ROMÂNĂ

 

Specializarea: MANAGEMET ȘI AUDIT DE MEDIU

 

Specializarea: INGINERIA MEDIULUI

 

Pentru  înscriere la examenul finalizare a studiilor licență/disertație, candidații trebuie sa foloseasca aplicația de înscriere  care se acceseaza la următoarea adresă: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/.

Tutorial pentru utilizarea platformei de inscriere la licență.

Studenții care au cont de Microsoft 365 se logheaza cu contul institutional de student (adresa de  mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola) NU mai trebuie sa isi genereze conturi noi.

Studentii din promotii ANTERIOARE , pot sa isi genereze un cont alternativ. Vor primi pe mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru aceasta platforma ( NU si pentru sustinerea examenului de licenta).

Studenții care nu își cunosc contul institutional de student să se adreseze pe mail domnului secretar  Gabriel Dobrei până cel mai tarziu la date de 04. 06. 2021.

Adresa de e-mail: gabriel.dobrei@ubbcluj.ro

Doar după autentificare candidatul îsi pot depune cererea de  înscriere

 • Pasul 1: generarea cererii de inscriere
 • Pasul 2: încarcărea în aplicație : Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca la următoarea adresă: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF.Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenții nivel licență. în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei. La nivel master nu se aplică  fotografii pe diplomă
 • Pasul 3: încarcarea lucrării de licență/master

Studentul după logare poate să:

 • A. să depună cererea/cererile de înscriere
 • B. pentru cererile depuse deja:
  • pot sa actualizeze fisierele, dacă secretariatul le marchează cu statusul Invalid.
  • primesc observatiile asupra dosarului din partea secretariatului
  • încarca documente solicitate de secretariat ( de ex: acte de studii, dacă la înscriere nu le-a încarcat, ulterior secretariatul poate să le  solicite)
 • C. orice modificare în modulul secretariat va fi notificată studentului pe mail și în platformă

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ: 28, 29 IUNIE 2021

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, ÎN CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE FAȚĂ ÎN FAȚĂ

 

Acte necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă (scanate în format PDF)

 • cererea tip de înscriere ( semnată);
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 • certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;
 • cartea de identitate, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;
 • atestat/certificat de competență lingvistică acceptate conform Anexa 1
 • lucrarea de licență, însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, (semnată) după modelul prezentat în Anexa 2;
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul)
 • fișa de lichidare (se așteaptă instrucțiunile de la Direcția General Administrativă referitor la procedură).

Proba scrisă de la examenul de finalizare a studiilor a fost eliminată.

Evaluarea cunoștințelor studentului  va fi făcută o dată cu susținerea lucrării de licență, în baza tematicii și bibliografiei afișate conform Regulamentului.

Nota finală va fi formată din media celor 2 note obținute în urma evaluării cunoștintelor și a suținereii lucrării de licență

 A doua sesiune pentru examenul de finalizare a studiilor să fie în luna septembrie a anului în curs.

Propuneri de tematici pentru lucrările de licență/disertație, an universitar 2020-2021

Propuneri de tematici pentru lucrările de licență/disertație, an universitar 2020-2021

Elaborarea lucrării de disertație

Bibliografia și tematicile examenului de licență, sesiunea iulie 2021

Regulamente

Documente