TABERE – studențești 2021

TABERE – studențești 2021

TABERE – studențești 2021 

 

Studenții care doresc să solicite un loc gratuit în taberele studențești, trimit cererea conform Anexei 4 din Metodologia privind organizarea Taberelor studențești la secretariatul facultății în perioada 6 iulie – 11 iulie 2021

Adresa la care se transmit cererile:  secretariat.enviro@ubbcluj.ro

Dacă studentul are activitate extracurriculară sau se încadrează în criteriile sociale pentru obținerea unui loc în tabăra, va atașa cererii și  documentele justificative.

Repartizarea pe facultăți a locurilor în taberele studențești alocate Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca

 

Documente de interes: