Atlasul Ecosistemelor Degradate din România

Atlasul Ecosistemelor Degradate din România

Colegul nostru Lect. dr. Cristian MALOȘ a participat la elaborarea primului atlas publicat la Editura Academiei Române,

Atlasul Ecosistemelor Degradate din România

Identificarea ecosistemelor degradate reprezintă un element cheie al strategiei de reconstructie ecologică. În acest sens analiza acestora contribuie la o mai bună înțelegere a mecanismelor ce au dus la modificarea structurii și funcționării ecosistemelor, cu impact direct asupra serviciilor ecosistemice. Abordarea conceptuală bazată pe cartarea și evaluarea serviciilor ecosistemice contribuie semnificativ la  dezvoltarea unei viziuni integrate privind reconstrucția ecologică.

Acest atlas reprezintă un pas important în domeniul reconstrucției ecologice în România, constituid baza de plecare pentru viitoare studii și acțiuni concrete de reabilitare.