Validarea produselor satelitare prin metode de teledetecție de la sol

Validarea produselor satelitare prin metode de teledetecție de la sol

Titlu proiect: Validarea produselor satelitare prin metode de teledetecție de la sol
Acronim: STRATUS

Descriere

Scopul principal al proiectului este de a oferi mijloacele de validare și calibrare a măsurătorilor satelitare, oferind o gamă largă de produse atmosferice bazate pe măsurători de la sol și monitorizând astfel stabilitatea produselor satelitare observate în locațiile vizate. Sunt previzionate activități de calibrare-validare (CAL-VAL) pentru misiunile viitoare ale Agenției Spațiale Europene precum Sentinel 5P, 5 şi ADM-Aeolus.

Durata proiectului: 2017-2019

Finanțare: Agenția Spațială Română – Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR

Direcţia de cercetare: Programe de observare a Terrei – Earth Observation

 Responsabil partener UBB: Lect. dr. Nicolae Ajtai

Parteneri:

  • INOE 2000 – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică, Măgurele, România (CO)
  • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, România (P1)

 Rezultate așteptate:

  • Măsurători periodice de teledetecţie corelate cu traiectoria sateliţilor;
  • Obţinerea de produse atmosferice la sol care să fie folosite în validarea datelor satelitare;
  • O bază de date care să conţină atât măsurătorile satelitare cât şi cele de la nivelul solului;
  • Compararea şi validarea datelor satelitare cu datele măsurate la sol;