Software inteligent pentru clasificarea aerosolilor bazat pe date de observare a Pământului, măsurători de teledetecţie şi modelare de transport

Software inteligent pentru clasificarea aerosolilor bazat pe date de observare a Pământului, măsurători de teledetecţie şi modelare de transport

Titlu Proiect: Software inteligent pentru clasificarea aerosolilor bazat pe date de observare a Pământului, măsurători de teledetecţie şi modelare de transport
Acronim: ISABEL

Descriere

Scopul proiectului ISABEL este de a întări capacitatea României de a participa la activitățile Agenției Spațiale Europene (ESA) în sprijinul misiunilor Sentinel (3, 4, 5, 5P), EarthCARE şi ADM-Aeolus. Pentru aceasta se va dezvolta un software inteligent de clasificare a aerosolilor bazat pe rețele neuronale și combinarea măsurătorilor de aerosoli cu date sintetice şi modele de transport. ISABEL va exploata complementaritățile oferite de monitorizarea in-situ, date obținute prin sondarea pe verticală a atmosferei, date stelitare şi modele de transport pentru a obține o mai buna clasificare a aerosolilor bazată pe higroscopicitatea lor și pe proprietățile lor optice.

Durata proiectului: 2017-2019

Finanțare: Agenția Spațială Română – Programul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată – STAR

Direcţia de cercetare: Programe de observare a Terrei – Earth Observation

Director de proiect: Lect. dr. Nicolae Ajtai

Parteneri:

  • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, România (CO)
  • INOE 2000 – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică, Măgurele, România (P1)
  • Universitatea Politehnica București, România (P2)

 Rezultate așteptate:

  • Bază de date cu principalele tipuri de aerosoli și proprietățile acestora;
  • O reţea neuronală utilizată pentru clasificarea aerosolilor – arhitectura și lista parametrilor de intrare;
  • Un nou software inteligent de clasificare a aerosolilor;