MoLiAIR

MoLiAIR

 

Creştera acurateţei estimării concentraţiei anuale de radon prin analiza parametrilor cu impact în variaţiile temporale

 

PROGRAMUL DE FINANTARE

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

 

DURATA PROIECTULUI

15.05.2022 – 14.05.2024

 

DIRECTOR DE PROIECT:

Lector dr. Tiberius Dicu

 

REZUMAT

Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei metodologii care să ajute la delimitarea MLI-AIRC. Ca obiectiv secundar, elaborarea factorilor de corecție temporală pentru locurile de muncă se va realiza prin utilizarea atât a metodelor integrate, cât și a celor continue. Măsurătorile simultane ale concentrației de radon la locurile de muncă și în clădirile rezidențiale vor permite completarea golurilor existente în Directiva Europeană 2013/59/Euratom, identificate de comunitatea științifică. Un al treilea obiectiv, care vine în completarea celor două anterioare, se referă la adaptarea aparatelor existente pentru măsurători continue a radonului în sol, respectiv a ratei de exhalaţie.

Relevanța acestui proiect este susținută de caracterul său interdisciplinar și multidisciplinar, precum și de impactul potențial științific și academic al temei alese. În primul rând, factorii de corecție temporală corelați cu tipul clădirii (rezidențial și locuri de muncă) și în special cu MLI-AIRC vor contribui decisiv la îmbunătățirea acurateței evaluării AIRC a concentrației de radon în interior, ceea ce va duce la luarea deciziilor corecte. În ceea ce privește impactul științific, studiul va evidenția idei noi prin completarea lacunelor cruciale în metodologia existentă pentru evaluarea anuală a concentrației de radon. În consecință, impactul proiectului are potențialul de a aduce dovezile științifice necesare pentru a face o actualizare a Directivei CE 2013/59/Euratom. Originalitatea proiectului propus va fi atinsă utilizând măsurătorile complementare ca surogat pentru variabilitatea sezonieră a concentrației de radon, rezultând astfel o reducere a incertitudinii asociate cu TCF. În al doilea rând, ca urmare a măsurătorilor continue ale radonului în gazul din sol, alături de parametrii de mediu, modelarea variațiilor acestora în timp va genera baza necesară pentru aplicarea de noi proiecte în direcția preocupărilor internaționale actuale, precum utilizarea a radonului ca precursor al cutremurelor.

  •  Etapa 1: Documentarea, selecţia clădirilor participante şi optimizarea instrumentelor şi metodelor utilizate pentru măsurătorile de radon
  • Etapa 2: Achiziţia datelor prin metoda pasivă şi activă, în aerul de interior şi în gazul prelevat din sol şi analiza variaţiilor radonului în vederea identificării potenţialelor anomalii
  • Etapa 3: Elaborarea unor factori de corecţie temporali (FCT) funcţie de destinaţia clădirii şi definitivarea modelelor pentru intervalul cel mai probabil pentru media anuală de radon AIRC

 

REZULTATE AȘTEPTATE

  • Metodologie de definire a MLI-AIRC cu indicarea factorilor necesari a fi monitorizați în același timp cu radonul pentru a crește acuratețea estimării – 1 articol Q1;
  • Bază de date cu TCF monitorizat în clădiri rezidențiale și locuri de muncă, prin metode continue și integrate – articol 1 Q2;
  • Corelarea rezultatelor furnizate de măsurătorile continue de radon în interior cu cele obținute în gazul din sol și a ratei de exhalaţie, având în vedere impactul parametrilor de mediu – articol 1 Q1;
  • Aplicație mobilă interactivă pentru informarea participanților despre măsurătorile efectuate și conștientizarea riscului radonului;
  • Ghiduri cu recomandări pentru potențialii beneficiari cu privire la expunerea la radon în interior.

Mai multe informați despre proiect găsiți pe pagina proiectului: moliair.granturi.ubbcluj.ro