Dating the Romanian part of the european loess belt using luminescence methods (DAROLUM)

Dating the Romanian part of the european loess belt using luminescence methods (DAROLUM)

Titlul proiectului

DATING THE ROMANIAN PART OF THE EUROPEAN LOESS BELT USING LUMINESCENCE METHODS (DAROLUM)
DATAREA ZONEI ROMÂNE A DEPOZITELOR DE LOESS EUROPENE PRIN METODE LUMINESCENTE

SUMMARY

PROGRAMUL DE FINANTARE

UEFISCDI, CDI 2007 – 2013 programul „RESURSE UMANE“, Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente – TE; PN-II-RU-TE-3-2011-3-0062.

OBIECTIVE

Depozitele de loess acoperă suprafeţe semnificative în Europa, întinzându-se din Nord-Vestul Franţei până în Europa Centrală, Ucraina şi Vestul Rusiei. Aceste depozite păstrează o importantă şi detaliată arhivă a schimbărilor climatice ce au avut loc în Pleistocen, însă adevărata lor semnificaţie nu poate fi înţeleasă fără a avea o cronologie absolută. Vârstele absolute sunt esenţiale pentru determinarea (i) timpului în care au avut loc evenimente climatice reflectate în loess, (ii) viteza proceselor precum sedimentarea şi pedogeneza şi (iii) corelarea între secvenţele de loess răspândite în toată Europa.
Datarea luminiscentă este, în prezent, singura metodă care permite stabilirea unei cronologii absolute pentru depozitele de loess. Totodată, caracteristicile loessului fac acest material ideal pentru dezvoltarea, testarea şi aplicarea tehnicilor luminiscente. Datarea luminiscentă utilizează granule de cuarţ şi/sau feldspat, minerale care se găsesc în abundenţă în loess, iar natura eoliană a loessului asigură fixarea ceasului luminiscent la zero înainte de depunere. Noi descoperiri în datarea luminiscentă oferă, în mod intrinsec, posibilitatea stabilirii unei cronologii absolute noi, precise şi exacte pentru o parte considerabilă a depozitelor stratigrafice de loess. Prezentul proiect îsi propune realizarea unei cronologii absolute a celor mai reprezentative secvenţelor de loess din România folosind datarea prin luminescenţă stimulată optic şi efectuarea de investigaţii metodologice pentru extinderea limitei temporale de aplicabilitate a acestei metode.

Propunere proiect

DURATA PROIECTULUI

Octombrie 2011- Octombrie 2014

ECHIPA

Dr. Alida Timar-Gabor: tânar cercetător/director de proiect
Dr. Robert Begy: tânar cercetător/ membru echipă
Dr. Daniel Vereş: tânar cercetător/ membru echipă
Asistent Cercetare Drd. Daniela Constantin: doctorand/ membru echipă
Tehnician Valentina Anechitei-Deacu: masterand/ membru echipă

COLABORATORI

Facultatea de Fizică, Universitatea București- Conf. Dr. Panaiotu Cristian
McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, Institute of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University, Aberystwyth, UK- Prof. Dr. Wintle Ann
Chair for Physical Geography, Faculty of Science, University of Novi Sad, Serbia Prof. Slobodan B. Marković
Leipzig-Max Plank Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig- Dr. Kathryn Fitzsimmons

REZULTATE

Lucrări publicate

CARTI
Alida Timar-Gabor, Retrospective luminescence dosimetry: applications in archaeology, geology and environmental studies, Presa Universitara Clujeana, 2012, 219p, ISBN:978-973-595-373-7.
ARTICOLE ISI

 • Vasiliniuc Ş. , Vandenberghe D.A.G., Timar-Gabor A., van den Haute P, 2012.  Conventional IRSL dating of Romanian loess using single aliquots of polymineral fine grains, Radiation Measurements DOI: 10.1016/j.radmeas.2012.11.008.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350448712003241
 • Vasiliniuc Ş., Vandenberghe D.A.G., Timar-Gabor  A. , Cosma  C., van den haute P., 2012. Combined IRSL and POST-IR OSL dating of Romanian loess using single aliquots of polymineral fine grains, Quaternary International, -in press-accepted manuscript, available online, DOI: 10.1016/j.quatint.2012.01.002.
   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212000092
 • Timar-Gabor A., Vasiliniuc Ş., Vandenberghe D.A.G., Cosma C, Wintle A.G. , 2012. Investigations on the reliability of SAR-OSL equivalent doses obtained for quartz samples displaying dose response curves with more than one component, Radiation Measurements, 47, 740-745. (IF= 1.019)
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350448711005671
 • Constantin D., Timar-Gabor A., Veres D., Begy R., Cosma C., 2012. SAR-OSL dating of quartz of different grain sizes extracted from a loess section in southern Romania embedding the Campanian Ignimbrite/Y5 tephra layer, Quaternary Geochronology, 10, 81-86.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101412000143
 • Vasiliniuc Ş.,  Vandenberghe D.A.G., Timar-Gabor  A., Panaiotu C. , Cosma C. ,Van den haute  P., 2012. Testing the potential of elevated temperature post-IR-IRSL signals for dating Romanian loess, Quaternary Geochronology, 10, 75-80.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871101412000398
 • Veres D., Lane C., Timar-Gabor A.,  Constantin D., Szakacs A., Hambach U. , Fullig A.,  Onac B. P.,  2012. The Campanian Ignimbrite tephra layer – a regional stratigraphic marker for the MIS 3 loess deposits of Romania, Quaternary International -accepted, available online, DOI:10.1016/j.quaint.2012.02.042.
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618212001231

Lucrări prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale în cursul anului 2012

 • Timar-Gabor A., When, where and why do apparently robust laboratory dating procedures provide discordant chronologies on Romanian loess?-Loess in China and in Europe, 27-30 Septembrie 2012, Novi Sad, Serbia – prezentare orala A Timar-Gabor.
 • Constantin, D., Timar-Gabor, A., Panaiotu, C.G., Vasiliniuc, S., Begy, R., 2012. High-resolution SAR-OSL dating of Costinesti (SE Romania) loess-palaeosol section using fine and coarse quartz- Loess in China and in Europe 27-30 Septembrie 2012, Novi Sad, Serbia- prezentare orala D. Constantin.
 • Veres D., Hambach U., Timar-Gabor A., Lane C., Fitzsimmons K.E., Szakacs A., Markovic S. -Loess in China and in Europe 27-30 Septembrie 2012, Novi Sad, Serbia – prezentare orala U. Hambach.
 • Slobodan Markovic, Ulrich Hambach, Ludwig Zöller, Thomas Stevens, George Kukla, Björn Buggle, Gábor Újvári, Daniel Veres, Pál Sümegi, Alida Timar-Gabor, Michael Zech, János Kovács, Ian Smalley, Ken O’Hara-Dhand, The Danube loess stratigraphy – new steps towards a European-wide loess stratigraphic model, DEUQUA Meeting,  14-20 Septembrie 2012, Bayreuth, Germania- prezentare invitată- Slobodan Markovic.
 • Daniel Veres, Ulrich Hambach, Alida Timar-Gabor, Christine S. Lane, Kathryn E. Fitzsimmons, Alexandru Szakács, Slobodan B. Marković, Age, origin and stratigraphic potential of the volcanic ash layers interbedded within the Quaternary terrestrial deposits of the Lower Danube region, Romania, DEUQUA Meeting, 14-20 Septembrie 2012, Bayreuth, Germania- prezentare orală- Daniel Veres.
 • Timar-Gabor A., Stefan Vasiliniuc, D.A.G. Vandenberghe, D. Constantin, Cristian G. Panaiotu, Daniel Veres, Results and challenges from luminescence dating of Romanian loess, DEUQUA Meeting, 14-20 Septembrie 2012, Bayreuth, Germania- prezentare poster-Stefan Vasiliniuc.

RAPOARTE STIINTIFICE

Raport ştiinţific decembrie 2011
Raport ştiinţific decembrie 2012