Asistent Cercetare Iulia AJTAI

Asistent Cercetare Iulia AJTAI

Personal Cercetare /

Domenii de Interes: Managementul riscului la inundatii, aplicatii GIS, managementul resurselor de apa, hidrologie.

Contact: iulia.ajtai@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae

Asistent Cercetare Iulia AJTAI