Cercetător științific,  Ildiko  Melinda MARTONOŞ

Cercetător științific, Ildiko Melinda MARTONOŞ

Personal Cercetare /

Domenii de Interes: Chimia mediului, Analiza probelor de mediu

Contact: ildiko.martonos@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae

Laborant IA , cercetător științific  Ildiko Melinda MARTONOŞ