Programul Euro 200

Programul Euro 200

„Euro200” este programul național care vine în sprijinul elevilor și studenților cu posibilități financiare reduse în vederea achiziţionării de calculatoare.

Programul ,,Euro 200″ pentru stimularea achiziționării de calculatoare, adresat studentilor in varsta de pana la 26 de ani care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei pe membru de familie
Dosarele pentru obtinerea ajutorului financiar ,,Euro 200″ pot fi depuse prin mijloace electronice de catre studentii universitatii, urmand ca, la solicitarea Comisiei EURO 200, studentii care au depus dosarele in format electronic sa le depuna și in format fizic in termenul solicitat.
Dosarele pot fi depuse pana luni, 20 mai 2024, ora 16.00 la Registratura UBB in format fizic sau la adresa de e-mail mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro , in format electronic.

Actele necesare în dosarul pentru obținerea ajutorului financiar ,,Euro 200″:

 1. cererea tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute in HG 1294/2004 ),
 2.  actul de identitate al studentului care aplica (original și copie);
 3. certificate de naștere sau actele de identitate ale membrilor familiei (original si copie)
 4.  adeverințe de elev/student ale fraților;
 5.  actele doveditoare, in original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de catre
  membrii familiei in luna precedenta depunerii cererii (in original);
 6. declaratie pe propria raspundere cum ca venitul brut lunar pe membru de familie se incadreaza in baremul
  prevazut prin lege (mai mic sau egal cu 500 lei) și ca familia dispune de diferenta de bani pentru achizitionarea
  calculatorului (se va semna la depunere);
 7.  adeverinta eliberata de catre facultate din care sa rezulte faptul ca studentul a promovat cu minimum 45
  de. credite in anul universitar anterior depunerii cererii ( cu exceptia studentilor din anul I), respectiv
  adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii din anul I);
 8. declaratii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip la nivel de universitate);
 9. declaratie pe propria raspundere ca studentul detine documentele cerute la dosar in original și le va depune
  in format fizic daca acestea vor fi solicitate de catre universitate (formular tip la nivel de universitate).
  Vor fi luate in considerare doar dosarele care contin toate documentele mentionate mai sus.

 

Studenții care pot beneficia de program trebuie să se încadreze în următoarele criterii de eligibilitate:

 • student/ă în vârstă de pănă la 26 de ani
 • venit brut lunar de maximum 500 lei / membru de familie
 • promovarea anului precedent cu minimum 45 de credite (pentru studenții din anii II – IV)

Depunerea dosarelor

 • până la data de 20 mai 2024, ora 16.00 la Registratura UBB (Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu 1)
 • în format electronic la adresa mihaela.ilisiu@ubbcluj.ro

Legislație și alte resurse: