Anunțuri studenți

Burse ERASMUS 2021-2022

Anunțuri studenți / Burse și tabere
Postat la 01/04/2021 Modificat la 21/05/2021

Mobilități Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (2020-2021) Selecție mobilități de practică Erasmus+ vară 2021, sesiunea Mai 2021 Documente necesare pentru dosarul de selecție Fișa candidatului Declarație Curriculum Vitae – în limba în care va fi efectuată mobilitatea Adeverință cu rezultatele academice anterioare: media …

Liste burse semestru II, an universitar 2020-2021

Burse și tabere
Postat la 29/03/2021 Modificat la 15/04/2021

Burse semestru II, an universitar 2020-2021 În atenția studenților beneficiari de burse: Studentii beneficiari de burse, care NU AU DEPUS/TRIMIS NICIODATA contul IBAN la Serviciul Social, să trimită electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa: social@ubbcluj.ro. Pe extrasul de cont să menționeze facultatea la care studiază, tipul bursei …

Anunt privind începerea semestrului II, an universitar 2020-2021

Anunțuri studenți
Postat la 29/01/2021 Modificat la 15/04/2021

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului,  va începe semestrul II, an universitar 2020-2021, conform  scenariului Hibrid 3 cu următoarele precizări: Cursurile vor fi susținute integral online la toate specializările de licență și masterat ale FSIM Cluj și Extensia Sfântu Gheorghe; Anii de studiu I și terminali la toate specializările de …