Examenul de licență, 2023

Examenul de licență, 2023

Examenul de licență, sesiunea iulie 2023

REZULTATE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ 

Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI – linia română

Specializarea MANAGEMENT ȘI  AUDIT DE MEDIU

Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI – linia maghiară

Specializarea INGINERIA MEDIULUI

Specializarea IMGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE

Studenții absolvenți, care susțin examenul de LICENȚĂ în sesiunea iulie 2023, vor transmite electronic, pe e – mail, secretarului de comisie prezentarea lucrării până cel mai târziu vineri 30 iunie 2023, ora 18,00.

Secretari comisii LICENȚĂ, sesiunea iulie 2023

Specializările –Ştiinţa Mediului – linia română și Management și audit de mediu

Secretar:- șef lucrări dr. Vlad Măcicășan, e-mail:  vlad.macicasan@ubbcluj.ro

Specializările: Ingineria Mediului și Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologie

Secretar: – șef lucrări dr. Iosif Dorin Manciula, e-mail: iosif.manciula@ubbcluj.ro

Specializarea – Știinţa Mediului – linia maghiară Cluj și  Extensia Sfântu Gheorghe

                           Secretar: – șef lucrări dr. Vigh Melinda, e-mail: melinda.vigh@ubbcluj.ro

 

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ 

Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI – linia română

Specializarea MANAGEMENT ȘI  AUDIT DE MEDIU

Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI – linia maghiară

Specializarea INGINERIA MEDIULUI

Specializarea IMGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE

 

Perioada de înscriere și încărcare a documentelor începe în data de 12 IUNIE 2023 și se încheie în data de 27 IUNIE 2023, ora 23.59.

Susținerea examenului de licență sesiunea iulie, va avea loc în  data de 3 si 4 iulie 2023

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

Pentru eliberarea diplomei de licență sunt necesare 2 poze ¾  ( tip buletin de identitate), acestea se vor aduce la secretariatul facultății până în data de 27 iunie 2023 într-un plic închis pe care să scrie numele complet și specializarea.

 

Dosarele de înscriere la examenul de licență, care vor fi încărcate în platformă, trebuie să conțină:

 •  Cererea tip (se generează din platformă, se completează  și se semnează și se încarcă în format PDF)
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă față /verso (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF;
 • documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetățenilor străini
 • certificatul de naștere, scanat, format PDF;
 • cartea de identitate, scanată, format PDF;
 • pașaport pentru cetățenii străini;
 • certificatul de căsătorie (dacă  este cazul), scanat, format PDF;
 • atestat/certificat de competență lingvistică, scanat, format PDF;
 • lucrarea de disertație/ licenta,  însoțită de referatul de evaluare, acceptul de susținere al  coordonatorului științific, documentul care reflectă gradul de similitudine al lucrării  și  declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării,Anexa 2;
 • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul), scanată, format PDF;

Validarea înscrierii la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

In data de 30 iunie 2023 vor fi afișate informațiile cu privire la planificarea examenului de licență.

Structura examenului de finalizare a studiilor constă din două probe:

 •     proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
 •     proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență

Nota finală va fi formată din media celor 2 note obținute în urma evaluării cunoștințelor și a susțineri lucrării de licență.

Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate se va face o dată cu susținerea lucrării de licență, în baza tematicii și bibliografiei afișate conform Regulamentului

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

 

TEMATICĂ EXAMEN DE LICENȚĂ  sesiunea iulie/septembrie  2023

Elaborarea lucrării de licență

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2023

DECIZIA nr.61 din  02.02.2023 privind verificarea gradului de similitudine a lucrarilor de finalizare a studiilor

REFERAT pentru evaluarea lucrarilor de finalizare a studiilor ( pdf. / word)

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master FSIM 

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master UBB

Organizarea sesiunii de lichidare, anul universitar 2022-2023

Data susținerii  examenului de licență, sesiunea iulie :  3 și 4 iulie 2023

Data susținerii examenului de licență, sesiunea septembrie:  6 septembrie 2023