Examenul de licență, 2023

Examenul de licență, 2023

Examenul de licență, 2023

TEMATICĂ EXAMEN DE LICENȚĂ  sesiunea iulie/septembrie  2023

Data susținerii  examenului de licență, sesiunea iulie 2023:  3 și 4 iulie 2023

Elaborarea lucrării de licență

Data susținerii examenului de licență, sesiunea septembrie  2023:  6 septembrie 2023

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master