Examenul de licență, sesiunea septembrie 2022

Examenul de licență, sesiunea septembrie 2022

EXAMENUL DE LICENȚĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

 

Perioada de înscriere și încărcare a documentelor începe în data de 22 august 2022 și se încheie în data de 1 septembrie 2022.

Susținerea examenului de licență va avea loc în  data de 7 septembrie 2022

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

Dosarele de înscriere la examenul de licență, care vor fi încărcate în platformă, trebuie să conțină:

  • cererea  tip (se generează din platformă, se completează  și se semnează și se încarcă în format PDF)
  • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF;
  • certificatul de naștere , scanat, format PDF;
  • cartea de identitate, scanată, format PDF);
  • certificatul de căsătorie (dacă  este cazul), scanat, format PDF;
  • atestat/certificat de competență lingvistică, scanat, format PDF;
  • lucrarea de licență, însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul prezentat în Anexa 2;
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul), scanată, format PDF;

 

Validarea înscriereii la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

Evaluarea cunoștințelor studentului  va fi făcută o dată cu susținerea lucrării de licență, în baza tematicii și bibliografiei afișate conform Regulamentului.

Nota finală va fi formată din media celor 2 note obținute în urma evaluarii cunoștintelor și a suținereii lucrării de licență.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

 

 

ℹ️ Pentru mai multe informații despre înscrierea la examen, structura examenului și modul de evaluare consultați :

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master completat și republicat în baza Hotătârii Senatului nr. 32 din 14. 03. 2022 aprobat de Consiliul facultății la data de 12. 04. 2022.

 

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master – completat și republicat în baza Hotărârea Senatului nr. 32 din 14.03.2022