Examen disertație, sesiunea septembrie 2022

Examen disertație, sesiunea septembrie 2022

EXAMENUL DE DIZERTAȚIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

Perioada de înscriere și încărcare a documentelor începe în data de 22 august 2022 și se încheie în data de 1 septembrie 2022

Susținerea examenului de DIZERTAȚIE va avea loc în data de 8 septembrie 2022

Înscrierea și încărcarea documentelor pentru examenul de finalizare a studiilor se face pe platforma: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

 

Dosarele de înscriere la examenul de dizertație, care vor fi încărcate în platformă, trebuie să conțină:

  • cererea tip (se generează din platformă se completează, se semnează și se încarcă în format pdf) ;
  • diploma de bacalaureat  și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF  (doar pentru cei care nu au absolvit Universitatea Babes Bolyai )
  • diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original scanate împreună, un singur document, format PDF ;
  • certificatul de naștere, scanat format PDF;
  • cartea de identitate, scanat, format PDF;
  • certificatul de căsătorie ( dacă este cazul),  scanat,  format PDF;
  • lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științifică – și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, Anexa 2;
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

 

Validarea înscriereii la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

 

ℹ️ Pentru mai multe informații despre înscrierea la examen, structura examenului și modul de evaluare consultați :

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master completat și republicat în baza Hotătârii Senatului nr. 32 din 14. 03. 2022 aprobat de Consiliul facultății la data de 12. 04. 2022.

 

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master – completat și republicat în baza Hotărârea Senatului nr. 32 din 14.03.2022