Examen disertație, sesiunea iulie 2022

Examen disertație, sesiunea iulie 2022

EXAMENUL DE DIZERTAȚIE SESIUNEA IUNIE 2022

 

 

REZULTATELE  EXAMENULUI DE DISERTATIE – SESIUNEA IUNIE 2022 –

Specializarea  Gestiunea și Protecția Mediului

Specializarea Dezvoltarea Sustenabilă și Managementul Mediului

 

 

Comisii DISERTAȚIE sesiunea iunie/septembrie 2022 

COMISIA 1 Specializările: Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Dezvoltarea Sustenabilă și Managementul Mediului, Ingineria Valorificării Deșeurilor: 

Președinte:- prof. dr. ing. Alexandru Ozunu;

Membri:  – conf.  dr. Mălina Petrescu-Mag, lector dr. ing. Oana – Cristina Modoi;

Secretar:  – conf. dr. Sabin Bădărău;

Rezervă:   – prof. dr. Alida Gabor, lector dr. Tiberius Dicu;

 

COMISIA 2Specializările: Gestiunea și Protecția Mediului, Calitatea Mediului și Surse Energetice:

Președinte:  – prof. dr. Călin Baciu;

Membri: –  conf. dr. Nicoleta Brișan, șef lucrări dr. Nicolae Baciu;

Secretar: – șef lucrări dr. Cristian Maloș;
Rezervă: – conf. dr. habil. Simion Beldean -Galea, șef lucrări dr. Ramona Bălc.

 

Înscrierea candidaților se va face online pe site-ul: https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

Examenul de disertație constă dintr-o singură probă:

  • Prezentarea și susținerea disertației.

Dosarele de înscriere la examenul de dizertație, care vor fi încărcate în platformă,  trebuie să conțină:

  • cererea tip (se generează din platformă se completează, se semnează și se încarcă în format pdf) ;
  • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF;
  • diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original scanate împreună, un singur document, format PDF ;
  • certificatul de naștere, scanat format PDF;
  • cartea de identitate, scanat,  format PDF;
  • certificatul de căsătorie ( dacă este cazul),  scanat,  format PDF;
  • lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific – și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării,  Anexa 2;
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

Validarea  înscrierii la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

A doua sesiune pentru examenul de dizertație va fi în luna septembrie a anului în curs.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.


REFERAT pentru evaluarea lucrării de LICENŢĂ/DISERTAȚIE. Acord suținere lucrare.

 

Elaborarea lucrării de disertație

 

Procedura examenului de finalizare a studiilor 2022

 

ℹ️ Pentru mai multe informații despre înscrierea la examen, structura examenului și modul de evaluare consultați :

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master completat și republicat în baza Hotătârii Senatului nr. 32 din 14. 03. 2022 aprobat de Consiliul facultății la data de 12. 04. 2022.

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master – completat și republicat în baza Hotărârea Senatului nr. 32 din 14.03.2022.