Examen licență, sesiunea iulie 2022

Examen licență, sesiunea iulie 2022

Examen licență, an universitar 2021-2022

 

EXAMENUL DE LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE 2022

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENŢĂ – SESIUNEA IUNIE 2022 –

Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI – Linia română

Specializarea ȘTIINȚA MEDIULUI – Linia maghiară

Specializarea MANAGEMENT ȘI AUDIT DE MEDIU

Specializarea INGINERIA MEDIULUI

Specializarea INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ȘI ECOLOGICE

 

 

Comisii LICENŢĂ – sesiunea iunie/ septembrie  2022:

Specializările –  Știința Mediului – linia română, Management și audit de mediu 

Președinte: – conf. dr. Liviu Muntean;

Membri  – șef lucrări dr. Ramona Bălc, șef lucrări dr. Gheorghe Roșian;

Secretar:  – șef lucrări dr. Vlad Măcicășan;

Rezervă:   – conf. dr. Nicoleta Brișan, șef lucrări dr. Eliana Sevianu ;

 

Specializările: Ingineria Mediului, Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologie

Președinte: – conf. dr. ing. Radu Mihăiescu;

Membri:   – prof. dr. ing. Cristina Roșu, șef lucrări. dr. Viorel Arghiuș;

Secretar: – șef lucrări dr. Dorin Manciula;

Rezervă: – conf. dr. Victor Bocoș-Bințințan, conf. dr. habil. Delia Gligor;

 

Specializarea Știinţa Mediului – linia maghiară

Președinte::- conf. dr. Begy Robert;

Membri:: – conf. dr. Hartel Tiberiu, șef lucrări dr. Réti Kinga

Secretar: – șef lucrări dr. Vigh Melinda;

Rezervă: -conf. dr. ing. Török Zoltan, lector dr. Antal Noemi.

 

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face  pe platforma : https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

Dosarele de înscriere la examenul de licență, care vor fi încărcate în platformă,  trebuie să conțină:

  •  Cererea  tip, declarația de înscriere, anexa 2 (se generează din platformă, se completează  și se semnează și se încarcă în format PDF)
  •  diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF;
  •  certificatul de naștere , scanat, format PDF;
  •  cartea de identitate, scanată, format PDF;
  • certificatul de căsătorie (dacă  este cazul), scanat, format PDF;
  • atestat/certificat de competență lingvistică, scanat, format PDF;
  • lucrarea de licență, însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul prezentat în Anexa 2;
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul), scanată, format PDF;

Validarea înscrierii la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

Studenții absolvenți, nivel licență,  care se înscriu pentru  examenul de finalizare a studiilor, trebuie să depună la Secretariat , 2 fotografii tip buletin (fotografiile care se vor regăsii pe diploma de licență) . Acestea se depun în plic, iar pe plic se va scrie numele absolventului si specializarea.

Evaluarea cunoștințelor studentului  va fi făcută o dată cu susținerea lucrării de licență, în baza tematicii și bibliografiei afișate conform Regulamentului.

Nota finală va fi formată din media celor 2 note obținute în urma evaluarii cunoștintelor și a suținereii lucrării de licență.

A doua sesiune pentru examenul de finalizare a studiilor va fi în luna septembrie a anului în curs.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

 

 

Propuneri de tematici pentru lucrările de licență/disertație, an universitar 2021-2022

TEMATICĂ LICENȚĂ SESIUNEA IUNIE/SEPTEMBRIE 2022

 

Examenul de licență la UBB și FȘIM constă din două probe:

  • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
  • Prezentarea și susținerea lucrării de licență/proiectului de diplomă.

Candidații la examenul de finalizare a studiilor de licență trebuie să prezinte la înscriere un atestat/certificat de competență lingvistică într-o limbă de largă circulație internațională, act care validează rezultatele din timpul pregătirii lor la limba străină.

Elaborarea lucrării de licență

REFERAT pentru evaluarea lucrării de LICENŢĂ/DISERTAȚIE. Acord suținere lucrare.

Procedura examenului de finalizare a studiilor 2022

ℹ️ Pentru mai multe informații despre înscrierea la examen, structura examenului și modul de evaluare consultați :

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master completat și republicat în baza Hotătârii Senatului nr. 32 din 14. 03. 2022 aprobat de Consiliul facultății la data de 12. 04. 2022.

 

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master – completat și republicat în baza Hotărârea Senatului nr. 32 din 14.03.2022