Examenul de licență, sesiunea septembrie 2021

Examenul de licență, sesiunea septembrie 2021

REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 –

 

 

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ DIN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 SE FACE  ÎN PERIOADA 16. 08. – 28. 08. 2021

Pentru a se înscrie la examenul de finalizare a studiilor de licență/dizertație, absolvenții vor folosi aplicatia de înscriere :

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

Studentii care au cont de Microsoft 365 se logheaza cu contul institutional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola) NU mai trebuie sa isi genereze conturi noi.

Cei care nu au cont , pot sa isi genereze un cont alternativ. Vor primi pe mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru aceasta platforma ( NU si pentru sustinerea examenului de licenta).

Studenții care nu își cunosc contul institutional de student,  să se adreseze pe mail Serviciului Informatizare. Adresa de e-mail: help.office365@ubbcluj.ro.

Doar după autentificare candidatul îsi pot depune cererea de  înscriere.

Pas 1: generarea cererii de inscriere

Pas 2: încarcărea în aplicație : Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca la următoarea adresă: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenții nivel licență. în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

La nivel master nu se aplică  fotografii pe diplomă

Pas 3: încarcarea lucrarii de licență/master

 

Studentul după logare poate să:

  • A. să depună cererea/cererile de înscriere
  • B. pentru cererile depuse deja:

– pot sa actualizeze fisierele, dacă secretariatul le marchează cu statusul Invalid.

– primesc observatiile asupra dosarului din partea secretariatului

– încarca documente solicitate de secretariat ( de ex: acte de studii, dacă la înscriere nu le-a încarcat, ulterior secretariatul poate să le  solicite)

  • C. orice modificare în modulul secretariat va fi notificată studentului pe mail si în platformă.

 

Data de susținere on- line a examenului de licență: 2 septembrie 2021

 

Dosarele de înscriere la examenul de licență trebuie să conțină:

Cererea  tip (se generează din platforma),

–        diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;

–        certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;

cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;

–        atestat/certificat de competență lingvistică;

–        lucrarea de licență, însoțită de acceptul coordonatorului științific și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul prezentat în Anexa 2;

–        dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);

Proba scrisă de la examenul de finalizare a studiilor a fost eliminată.

Evaluarea cunoștințelor studentului  va fi făcută o dată cu susținerea lucrării de licență, în baza tematicii și bibliografiei afișate conform Regulamentului.

Nota finală va fi formată din media celor 2 note obținute în urma evaluarii cunoștintelor și a suținereii lucrării de licență.

Detalii legate de platforma pe care se va  desfășurara examenul precum și informațiile pentru conectare, planificarea orei de desfășurare, vor fi afișate pe site, până la data de  1 septembrie 2021.