Examenul de dizertație, sesiunea septembrie 2021

Examenul de dizertație, sesiunea septembrie 2021

EXAMENUL DE DIZERTAȚIE DIN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTATIE

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 –

 

Specializărizarea CALITATEA MEDIULUI ŞI SURSE ENERGETICE

 

Specializarea GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

 

Specializarea  DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI 

 

Specializarea EVALUAREA RISCULUI ȘI SECURITATEA MEDIULUI

 

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DIZERTAȚIE DIN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 SE FACE  ÎN PERIOADA 16.08 – 28. 08. 2021

Pentru a se înscrie la examenul de dizertație, absolvenții vor folosi aplicatia de înscriere :

https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/

Studentii care au cont de Microsoft 365 se logheaza cu contul institutional de student (adresa de mail prenume.nume@stud.ubbcluj.ro + parola) NU mai trebuie sa isi genereze conturi noi.

Cei care nu au cont, pot sa isi genereze un cont alternativ. Vor primi pe mail parola de autentificare. Aceste conturi sunt valabile numai pentru aceasta platforma ( NU si pentru sustinerea examenului de licenta).

 Studenții care nu își cunosc contul institutional de student,  să se adreseze pe mail Serviciului Informatizare. Adresa de e-mail: help.office365@ubbcluj.ro.

Doar după autentificare candidatul îsi pot depune cererea de inscriere 

Pas 1: generarea cererii de inscriere

Pas 2: încarcărea în aplicație : Pentru a se înscrie la examenul de licență/disertație, candidații vor încărca la următoarea adresă: https://inscrieri.ubbcluj.ro/ifs/ toate documentele prevăzute în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și masterat, semnate (unde este cazul) și scanate în format PDF. Fac excepție de la această regulă fotografiile tip buletin de identitate, care se vor depune de către absolvenții nivel licență. în format fizic, în 2 exemplare, la Serviciul Acte Studii, în momentul ridicării diplomei.

La nivel master nu se aplică  fotografii pe diplomă.

Pas 3: încarcarea lucrarii de licență/master

 Studentul după logare poate să:

A. să depună cererea/cererile de înscriere

B. pentru cererile depuse deja:

– pot sa actualizeze fisierele, dacă secretariatul le marchează cu statusul Invalid.

– primesc observatiile asupra dosarului din partea secretariatului

– încarca documente solicitate de secretariat ( de ex: acte de studii, dacă la înscriere nu le-a încarcat, ulterior secretariatul poate să le  solicite)

C. orice modificare în modulul secretariat va fi notificată studentului pe mail si în platformă.

  

Data de susținere on-line a lucrării de dizertație: 2 septembrie 2021

 

Dosarele de înscriere la examenul de dizertație trebuie să conțină:

–        Cererea tip, (se generează din platformă)

–        diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;

–        diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;

–        certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată;

–        cartea de identitate în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau în copie legalizată, în situațiile în care: a) certificatul de naștere nu conține Codul Numeric Personal; b) certificatul de naștere este vechi și se specifică raionul și nu județul; c) denumirea oficială a localității s-a schimbat; d) este nevoie de clarificarea datelor personale ale titularului;

–        lucrarea de disertație însoțită de acceptul coordonatorului științific – și de o declarație pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, după modelul prezentat în Anexa 2;

–        dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

Detalii legate de platforma pe care se va desfășurara examenul, precum și informațiile pentru conectare, planificarea orei de desfășurare a probei, vor fi afișate pe site până la data de 1 septembrie 2021.