În atenția studenților care nu au finalizat studiile

În atenția studenților care nu au finalizat studiile

În atenția studenților care nu au finalizat studiile

 

Studenții din an terminal care nu și- au încheiat situația școlară în anul universitar 2020-2021 (adică nu au promovat toate examenele până la sfârșitul sesiunii de lichidare de credite din iunie 2021) și nu sunt în situația de exmatriculare, trebuie să depună la Secretariatul facultății o cerere de prelungirea a studiilor până cel târziu la data de 10 septembrie 2021.

În cazul în care nu se  depune cererea de prelungire a studiilor, până la data mai sus menționată , studenții vor fi exmatriculați. Cererea se găsește pe sit-ul facultății la adresa:

https://enviro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/04/Cerere-prelungire-studii_2020.pdf

Studenții care sunt în situația de exmatriculare (adică au sub 30 de credite/an  universitar și doresc să continue studiile trebuie să depună la Secretariatul facultății o cerere de reînmatriculare, până cel târziu la data de 10 septembrie 2021, cerere care va fi însoțită de dovada plăți de reînmatriculare și a primei rate de școlarizare.

Cererea se găsește pe site-ul facultății:

https://enviro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2021/04/Cerere-reinmatriculare.pdf

Cererile se trimit electronic la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro și va fi confirmată primirea.

În cazul în care nu va fi confirmată primirea mesajului, vă rugăm să contactați telefonic Secretariatul la numărul de telefon: 0264 307030