Școala de vară: Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI)

Școala de vară: Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI)

30/06/2022 - 13/07/2022

ȘCOALA DE VARĂ: Incursiune în labirintul mediului înconjurător (INiMI)

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 30 iunie – 13 iulie 2022 (aplicația practică din cadrul școlii de vară va avea loc în perioada 1-5 iulie).

 PROGRAMUL DE FINANŢARE:  Romania Secondary Education Project (ROSE) – Programe de vară de tip punte (summer bridge programs)

 IMPLEMENTAT DE: UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI / FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, CLUJ-NAPOCA

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului elevilor, în special a celor aparținând unor grupuri defavorizate, la învățământul terțiar de calitate în domeniul științei și ingineriei mediului, într-o universitate de tradiție și prestigiu cum este Universitatea Babeș-Bolyai, prin crearea unui cadru educațional multidisciplinar, cu activități interactive, centrate pe elev, menite a conștientiza importanța și aplicabilitatea din domeniul științei și ingineriei mediului.

În vederea realizării obiectivului propus, au fost prevăzute activități de tipul cursuri, ateliere de lucru, vizite de studiu, activități de consiliere, activități recreative, menite să formeze o imagine completă asupra problematicilor specifice mediului înconjurător, precum și să familiarizeze elevii din grupul țintă cu mediul universitar clujean și cu viața din spatele sălilor de curs. Pentru a asigura buna desfășurare a activităților sub-proiectului, acestea vor fi organizate în spațiile puse la dispoziție de către facultate, cu implicarea cadrelor didactice, a doctoranzilor, studenților/masteranzilor din cadrul facultății (Fântânele 30, Cluj-Napoca), cu expertiză în domeniul științei și ingineriei mediului, dar și în cel al consilierii profesionale + aplicație practică pe teritoriul României (1-5 iulie 2022), care include următoarele puncte de interes:  București, Măgurele  (Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului), M-ții Harghitei (lacul Sf. Ana, turbăria Mohoș, Peștera Puturosu, izvoare minerale, mofete, Balvanyos, Întorsura Buzăului, Berca (Vulcanii Noroioși), Ocna Sibiului, Sibiu, Ocna Mureș.

Grup țintă: Participarea în cadrul școlii de vară a unui grup țintă alcătuit din 25 de elevi/an de implementare, elevi de clasa a X-a și  XI-a (finalizat).

Este apreciat un număr de 15 fete și 10 băieți/an care vor forma grupul țintă și vor participa la programul de vară de tip punte, din care 9 fete, respectiv 6 băieți aflați în situație de risc.

Grup țintă, cu prioritate, elevii aflați în situație de risc, definiți astfel:

  • provin din familii cu venituri mici;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
  • trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
  • au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;
  • sunt orfani de unul sau ambii părinți;
  • persoane cu disabilități;
  • au cerințe educaționale speciale.

PLIANT EVENIMENT

Director grant Dr. MARTONOȘ Ildiko

Email: ildiko.martonos@ubbcluj.ro