Școala de vară “Educație științifică pentru mediu”

Școala de vară “Educație științifică pentru mediu”

21/06/2022 - 24/06/2022

ȘCOALA DE VARĂ

“Educație științifică pentru mediu

21.06.2022 – 24.06.2022

 Școala de vară cu titlul “Educație științifică pentru mediu” se adresează elevilor claselor a XI-a și a XII-a în scopul creșterii interesului acestora față de sănătatea mediului înconjurător, prin implicare în investigarea și evaluarea factorilor de mediu cu ajutorul metodelor și tehnicilor specifice cercetării științifice. Școala reprezintă și o oportunitate de a conștientiza rolul științei și cercetării în rezolvarea unor probleme actuale globale ale comunităților, idee abordată în diverse contexte conectate la proiectul – ReCoN-nect 2 –Research Communication for Active Learning, derulat sub egida Nopții Cercetătorilor Europeni.

Competențe, abilități și aptitudini urmărite

Activitățile propuse vor contribui la:

  • dezvoltarea de cunoștințe privind metode și tehnici utilizate în investigația științifică a factorilor de mediu (aer, apă, sol) fundamentate de noțiuni specifice unor discipline din curricula școlară preuniversitară (fizică, chimie, geografie, etc.);
  • dobândirea unor deprinderi/abilități de abordare logică, creativă și interdisciplinară a problematicii specifice mediului înconjurător și de parcurgere a unor etape specifice investigației științifice (observații de teren, prelevare și prelucrare probe, analiză probe, interpretare rezultate, elaborare concluzii);
  • stimularea interesului și curiozității privind starea factorilor de mediu și evaluarea acesteia;
  • dezvoltarea spiritului de lucru în echipă.

 Etape în derularea activităților

Activitățile desfășurate vor cuprinde 4 etape:

  • Etapa de fundamentare teoretică (prezentarea noțiunilor teoretice privind cei 3 factori de mediu (aer, apă, sol) și parametrii de calitate specifici acestora) – Loc de desfășurare:  spațiile didactice ale Facultății de Știința și Ingineria Mediului (FȘIM);
  • Etapa de teren (observații în teren, prelevare probe, realizare măsurători în teren); punctele de probare/măsurare vor fi astfel selectate încât să evidențieze calitatea factorilor de mediu;- Loc de desfășurare: în teren (zona cartier Grigorescu, pădurea Hoia);
  • Etapa de laborator (efectuare analize de laborator, descărcare date, prelucrare și interpretare date) – Loc de desfășurare: laboratoarele de cercetare ale FȘIM;
  • Etapa de elaborare și prezentare a rapoartelor de mediu – Loc de desfășurare: spațiile didactice ale FȘIM

 

Mod de desfășurare

 

Elevii participanți vor fi împărțiți pe 3 grupe, fiecărei grupe atribuindui-se un factor de mediu (aer, apă, sol).

Partea teoretică privind cei 3 factori de mediu va fi prezentată tuturor grupelor, urmărindu-se pentru fiecare factor în parte, aspecte privind: noțiunile generale, surse de poluare și parametrii de calitate.

Studiile de caz, pentru AER, APĂ și SOL vor fi realizate pe grupe și vor cuprinde prelevări probe, efectuare analize, obținere și interpretare rezultate, realizare raport asupra factorului de mediu investigat.

Studiile de caz vor cuprinde atât etapa de teren cât și etapa de laborator și elaborare, prezentare raport.

Fiecare grupă va fi coordonată de către un cercetător științific/cadru didactic care va superviza activitatea pentru factorul de mediu specific, posibil și un student, facilitator.

Elevii pot fi însoțiți de cadre didactice, acestea din urmă putând participa la activitățile desfășurate.

Masa de prânz a fiecărei zile, pentru elevi, va fi suportată din bugetul proiectului.

 

Programul Școlii de vară

Marți, 21.06.2022

09.00  –  9.15 – Deschiderea Școlii de vară (program comun)

09.15 – 10.30 – Noțiuni generale referitoare la factorii de mediu: aer, apă și sol (program comun)

10.30 – 10.45 – Pauză

10.45 – 12.30 – Studiu de caz (program pe grupe)

 Miercuri, 22.06.2022

09.00  – 16.00 – Prelevare probe/analize teren

Deplasare în teren (zona cartier Grigorescu, pădurea Hoia)

Joi, 23.06.2022

09.00 – 10.30 – Analize laborator (1)

10.30 – 11.00 – Pauză

11.00 – 12.45 – Analize laborator (2)

12.45 – 14.00 – Pauză de masă

14.00 – 16.00 – Analize laborator (3)

 Vineri, 24.06.2022

09.00 – 10.30 – Pregătire/elaborare raport (1)

10.30 – 11.00 – Pauză

11.00 – 12.45 – Pregătire/elaborare raport (2)

12.45 – 14.00 – Pauză de masă

14.00 – 16.00 – Prezentare raport. Concluzii

16.00 – 16.30 – Închiderea Școlii de vară și înmânarea diplomelor de participare

Întregul design al Școlii de vară are la bază conceptul de learning by doing, prin prezentarea unor probleme reale de mediu, elevilor, iar apoi ghidarea lor pentru aflarea și rezolvarea acestora prin activități practice specifice cercetării științifice în domeniul mediului.

Coordonator proiect,

Conf. dr.ing. Nicoleta BRIȘAN,

Adrese de contact pentru solicitarea unor eventuale detalii: nicoleta.brisan@ubbcluj.ro; nicole_brisan@yahoo.com

 

Formular de înscriere

Înscrieririle se primesc până în data de 15.06.2022

Acord părinți[i]                                                      

[i] Formularul va fi adus de către elevii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, semnat de părinte sau tutore legal, în format tipărit, în prima zi a întâlnirii (21.06.2022)