Examen disertație 2023

Examen disertație 2023

Examenul de disertație, sesiunea iulie 2023

 

REZULTATE LA EXAMENUL DE DISERTATIE, sesiunea iulie 2023

Specializarea GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Specializarea EVALUAREA RISCULUI ȘI SECURITATEA MEDIULUI

Specializarea DEZVOLTARE  SUSTENABILĂ ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI 

Specializarea  INGINERIA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR

 

 

 

Studenții absolvenți, care susțin examenul de DISERTAȚIE în sesiunea iulie 2023, vor transmite electronic, pe e- mail, secretarului de comisie prezentarea lucrării până cel mai târziu luni, 3 iulie 2023, ora 12,00.

Secretari comisii DISERTAȚIE, sesiunea iulie 2023

Specializările: Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Dezvoltarea Sustenabilă și Managementul Mediului, Ingineria Valorificării Deșeurilor:

            Secretar: – conf. dr. Sabin Bădărău, e-mail   alexandru.badarau@ubbcluj.ro

 Specializarea: Gestiunea și Protecția Mediului

                            Secretar: – șef lucrări dr. Cristian Maloș, e-mail   cristian.malos@ubbcluj.ro

Perioada de înscriere și încărcare a documentelor începe în data de 12 IUNIE 2023 și se încheie în data de 27 IUNIE 2023, ORA 23.59

Susținerea examenului de DIZERTAȚIE va avea loc în data de 5 IULIE 2023

Înscrierea și încărcarea documentelor pentru examenul de finalizare a studiilor se face pe platformahttps://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro//

 

Dosarele de înscriere la examenul de dizertație, care vor fi încărcate în platformă, trebuie să conțină:

 • Cererea tip (se generează din platformă se completează, se semnează și se încarcă în format pdf) ;
 • diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original, scanate împreună, un singur document, format PDF; doar pentru absolvenții de master care au obținut  diploma de licență  la o altă universitate si nu la UBB
 • diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original scanate toate paginile împreună, un singur document, format PDF ;
 • documentul care a permis accesul la studii, in cazul cetăţenilor străini
 • certificatul de naștere, scanat format PDF;
 • cartea de identitate, scanat, format PDF;
 • pașaport pentru cetățenii străini;
 • certificatul de căsătorie ( dacă este cazul),  scanat,  format PDF;
 • lucrarea de disertație/ licenta,  însoțită de referatul de evaluare, acceptul de susținere al  coordonatorului științific, documentul care reflectă gradul de similitudine al lucrării- și  declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, Anexa 2;
 •  dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

Validarea înscrierii la examen  se va face doar dacă toate documentele au fost încărcate  conform solicitării.

In data de 4 iulie 2023 vor fi afișate informațiile cu privire la planificarea susținerii examenului de disertaţie.

Pentru informații suplimentare absolvenții se vor adresa secretariatului, prin e-mail, la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro sau telefonic la numărul 0264 307030.

 

 

Componența comisiilor pentru examenul de finalizare a studiilor 2023, nivel master

Decizia nr.61 din  02.02.2023 privind verificarea gradului de similitudine a lucrarilor de finalizare a studiilor

Referat pentru evaluarea lucrarilor de finalizare s studiilor

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI, SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2023

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master FSIM

REGULAMENTUL de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor nivel licență și master UBB

 • Data susținerii examenului de disertatie, sesiunea septembrie  2023:  7 septembrie 2023