Eveniment organizat cu prilejul lansării Catedrei UNESCO în domeniul Dezvoltării Durabile și Schimbărilor Climatice la Universitatea Babeș-Bolyai

Eveniment organizat cu prilejul lansării Catedrei UNESCO în domeniul Dezvoltării Durabile și Schimbărilor Climatice la Universitatea Babeș-Bolyai

21/02/2023

 

Marți, 21 februarie, în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a avut loc evenimentul cu tema ”Adaptarea comunităților locale la schimbările climatice”.

Evenimentul a fost organizat cu prilejul lansării catedrei UNESCO UBB în domeniul de Dezvoltare Durabilă și Schimbări Climatice.

Dezvoltarea Durabilă și Schimbările Climatice reprezintă două teme majore pe care societatea va trebui să le adreseze în deceniile care urmează. În ultimii ani, s-a observat faptul că există o legătură din ce în ce mai strânsă între aceste două domenii de interes. Unul din subiectele ce se leagă de ambele domenii este modul în care comunitățile locale se adaptează la schimbările climatice actuale, dar, poate mai important, cât de pregătite și de reziliente sunt aceste comunități în fața schimbărilor climatice viitoare.

Evenimentul a constituit cadrul unui dialog între comunitatea academică, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, reprezentanți ai societății civile și ai Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, pe marginea provocărilor societății datorate schimbărilor climatice și a modalităților și mijloacelor prin care, UBB, prin expertiza comunitații sale academice, a infrastructurii de cercetare și a colaborărilor existente va contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și combaterea schimbărilor climatice.

Au fost prezentate și discutate aspecte privind instrumente dezvoltate de către specialiștii UBB și de către partenerii noștri pentru a cuantifica diverși indicatori de sustenabilitate, dar și privind dezvoltarea de instrumente ce pot fi folosite de către autoritățile locale, public, ONG-uri, etc. pentru o mai bună adaptare la schimbările climatice.

În cadrul evenimentului a avut loc și o dezbatere pe planul de acțiuni al catedrei, accentuându-se principalele acțiuni în domeniul educației, cercetării și relației cu mediul socio-economic.

Catedra UNESCO UBB își dorește a fi un actor activ, plecat de la valorile și viziunile comune împărtășite de universitate și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și schimbările climatic. De curând intrată în rețeaua Catedrelor UNESCO, printr-o abordare transdisciplinară și relevantă la nivel internațional, având la bază cercetări cheie întreprinse de UBB și partenerii săi internaționali în domeniul dezvoltării durabile și al schimbărilor climatice, catedra va urmări un plan de acțiuni coerent nu doar prin cercetare ci și prin educație, formare și împlicare a comunității și a mediului economic.

La eveniment au participat reprezentanți ai Administrației Prezidențiale a României, Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Rectorul UBB, Președintele Senatului UBB, prorectori, profesori universitari, cercetători și invitați. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid.

Programul evenimentului:

CUVÂNT DE DESCHIDERE
Prof. univ. dr. Daniel David – Rector, UBB 10:00 – 10:10
Conf. univ. dr. Nicolae Ajtai – Chair Catedra UNESCO, UBB 10:10 – 10:20
Ligia Deca – Președinte, CNR UNESCO România, Ministru al Educației 10:20 – 10:30
Mircea Abrudean – Șef al Cancelariei Prim-Ministrului, Guvernul României 10:30 – 10:40
Tánczos Barna – Ministru, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 10:40 – 10:50
Emil Boc – Primar Cluj-Napoca 10:50 – 11:00
Pauză de cafea
PREZENTĂRI
Dr. Alexandra Bocșe – Consilier de Stat, Administrația Prezidențială a României

Limitarea schimbărilor climatice și a impactului lor: o abordare integrată pentru România

11:20 – 11:40
Ovidiu Cîmpean – Secretar de Stat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Nevoile de adaptare la schimbări climatice ale autorităților locale cu scopul atingerii neutralității climatice

11:40 – 12:00
Prof. univ. dr. Benedek Jozsef – UBB

Dezvoltarea sustenabilă a comunităților locale în contextul schimbărilor climatice

12:00 – 12:20
Conf. univ. dr. Nicolae Ajtai – UBB

Dezvoltarea Centrului de Competență pentru Adaptarea Comunităților Locale la Schimbările Climatice prin parteneriate de tip public-privat în domeniul CDI

12:20 – 12:40
Prof. univ. dr. Adrian Opre – UBB

Pregătirea personalului didactic în domeniile schimbărilor climatice și al dezvoltării durabile

12:40 – 13:00
Pauză de cafea
DEZBATERE
Moderator: Conf. dr. Nicoleta Brișan – Co-Chair Catedra UNESCO, UBB

Planul de acțiuni al Catedrei UNESCO în domeniul dezvoltării durabile și schimbărilor climatice

13:15 – 13:50
 
CUVÂNT DE ÎNCHEIERE
Madlen Șerban – Secretar General, CNR UNESCO România 13:50 – 14:00