Catedra UNESCO în domeniul Schimbărilor Climatice și Dezvoltării Durabile

Catedra UNESCO în domeniul Schimbărilor Climatice și Dezvoltării Durabile

Catedra UNESCO în domeniul Schimbărilor Climatice și Dezvoltării Durabile, găzduită de facultatea noastră din cadrul Universității Babeș-Bolyai are ca scop coagularea într-un mod multi-/inter-/trans-disciplinar activitățile educaționale, de cercetare avansată și de relație cu societatea ale UBB și partenerilor internaționali în domeniile strategice ale schimbărilor climatice și dezvoltării durabile.

„Profilul complex al UBB facilitează dezvoltarea în cadrul Catedrei a unor abordări multi-/inter-trans-disciplinare, care să ajute în atingerea obiectivelor UNESCO privind dezvoltarea durabilă. Activitățile propuse de către Catedră includ dezvoltarea de programe educaționale formale și nonformale în domeniul schimbărilor climatice și dezvoltării durabile, concentrarea eforturilor de cercetare în domeniu prin noua infrastructură academică world-class ACTRIS și InfoBioNano4Health a UBB și acțiuni de implicare și conștientizare a mediului socio-economic în parteneriat cu UNESCO.”

Lector univ. dr. Nicoale Ajtai, Decanul FSIM


„Probabil că miza majoră a civilizației umane acum este cea legată de schimbările climatice și de sustenabilitate. Dacă nu găsim soluțiile adecvate suntem la risc ca civilizație. Era absolut normal ca UBB, ca universitate globală, cu cercetare avansată în domeniu, să devină un actor relevant internațional, care caută soluții la această problemă.”

Prof. univ. dr. Daniel David, Rectorul UBB

O Catedră UNESCO se decide în urma unei analize/selecții de către UNESCO, prin care o instituție academică și UNESCO decid să realizeze un parteneriat pentru a genera cunoaștere și practică avansată în domenii strategice de interes comun.