Alegeri Departament Analiza și Ingineria Mediului

Alegeri Departament Analiza și Ingineria Mediului

Rezultate


Alegerea directorului de departament Analiza și Ingineria Mediului, a membrului din Consiliul departamentului Analiza și Ingineria Mediului și membrului din Consiliul Facultății de Știința și Ingineria Mediului

 

Componența comisiei de alegeri DAIM

1. Lector Dr. Modoi Cristina
2. Lector Dr. Dicu Tiberius
3. Conf. Dr. Török Zoltán
Rezervă: prof.dr. Gabor Alida

Datele alegerii

Depunerea dosarelor de candidatură: până în 16 ianuarie 2023, ora 12.00 – secretariatul FSIM
Verificarea dosarelor de candidatură de către comisia de alegeri DAIM și validarea eligibilității candidaților: până în 20 ianuarie 2023, ora 12.00.
Alegerea directorului DAIM, a membrului în consiliul DAIM și a membrului în consiliul FŞIM: 31 ianuarie 2023, ora 12.00, sala A.1.17.

Ordinea alegerilor:

1) directorul DAIM;
2) membru în consiliul DAIM
3) membru în consiliul FSIM

Directorul DAIM ales va face parte automat în Consiliul Departamentului (Art.7 din regulamentul alegerilor). Al doilea tur de scrutin (dacă este cazul): 7 februarie 2023, ora 12.00, sala A.1.17

 

Raport de verificare a dosarelor  de candidatură pentru alegerile DAIM, 31 ianuarie 2023

 

 

Dosarul de candidatură pentru funcția de director DAIM, respectiv membru în consiliul FSIM va cuprinde:

a) declarația de candidatură însoțită de un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat;
b) Curriculum Vitae după modelul Europass, incluzând o listă cu cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale.

Extras din regulamentul privind alegerea în structurile şi funcțiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai:
Art.3 (4) Noii directori de departament își încep mandatul la data validării alegerii acestora de către Senat.
Art. 4. (1) Dosarul de candidatură cuprinde:
c) declarația de candidatură însoțită de un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat;
d) Curriculum Vitae după modelul Europass, incluzând o listă cu cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale.
Art.5.
(1) Alegerile se desfășoară pe baza votului universal, direct și secret al tuturor membrilor cu drept de vot din circumscripția din care fac parte.
(2) Au drept de vot cadrele didactice și de cercetare titulare, angajate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.
(4) Alegerile la nivelul departamentului sunt organizate de către o comisie desemnată prin hotărâre a departamentului.
Art. 6. (1) Sunt declarați aleși în funcțiile de conducere, acolo unde acestea sunt ocupate pe baza de alegeri, candidații care întrunesc peste 50% din voturile valabil exprimate.
(2) Dacă nici un candidat nu întrunește această majoritate, se va organiza un al doilea tur de alegeri în care vor participa doar primii doi clasați din primul tur.
(3) Sunt declarați aleși în cadrul structurilor de conducere candidații care întrunesc numărul cel mai mare din voturile valabil exprimate, în limita locurilor disponibile.
(4) În caz de balotaj, dacă mai mulți candidați obțin același număr de voturi pentru ultima poziție eligibilă, se organizează un alt tur de alegeri, cu participarea respectivilor candidați.
Art. 7. Consiliul departamentului se compune dintr-un număr impar de membri. Acesta va fi format din 3 – 7 membri, incluzându-l pe directorul de departament.
Art. 9. Sunt eligibili pentru a candida la funcția de director de departament numai membrii departamentului cu drept de vot.
Art.10. Alegerile sunt valabil organizate daca la scrutin participa cel puțin 2/3 din membrii departamentului cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este atins, se va organiza un nou tur de scrutin, cu participarea acelorași candidați, fără condiție de cvorum.
Art. 12. (2) Calitatea de membru în Consiliul Facultății se dobândește numai pe bază de alegeri, pentru această structură neexistând membri de drept.
Art. 14. (1) Fiecare departament, linie de studii sau unitate de cercetare își desemnează prin vot reprezentanții în Consiliul facultății, în conformitate cu prevederile articolului 5 din prezentul Regulament.
(2) Sunt declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, în limita numărului de locuri alocate pentru fiecare departament.
(3) Dacă în termenul prevăzut nu a fost depus un număr de candidaturi cel puțin egal cu numărul locurilor în Consiliul facultății alocat departamentului, în ședința de alegeri la nivelul departamentului, liniei de studii sau al unității de cercetare se vor putea formula şi alte propuneri de candidatură, cu acordul celor propuși.
21 XII 2022 – Avizat de Consiliu departamentului DAIM