Proiect TIC4UBB: se pot depune cereri pentru laptopuri

Proiect TIC4UBB: se pot depune cereri pentru laptopuri

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul ”TIC4UBB”, ID 144800. Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp. 

 

Înscriere în grupul țintă

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui să completeze Cererea de înscriere în grupul țintă al proiectului împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și să îl transmite la adresa de mail luana.turcu@ubbcluj.ro 

 

Criterii de eligibilitate

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

  • (1) să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;
  • (2) să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

Menționăm că laptopurile vi se dau în folosință pe perioada în care îndepliniți cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus. 

 

Calendarul selecție grup țintă

  • 20 – 29 noiembrie 2023 – transmiterea intenției de către studenți
  • 5 decembrie 2023 – afișare liste preliminare
  • 6 decembrie 2023 – primire contestații
  • 7 decembrie 2023 – soluționare contestații
  • 8 decembrie 2023 – afișare rezultate contestațiilor și listele finale

 

 Dacă numărul laptop-urilor va fi mai mic decât numărul solicitanților eligibili va exista un proces de selecție conform Procedurii de atribuire a echipamentelor electronice de tip laptop.