Anunț privind acordarea laptopurilor cu conectare la internet prin Programul TIC 4UBB

Anunț privind acordarea laptopurilor cu conectare la internet prin Programul TIC 4UBB

Acordarea laptopurilor cu conectare la internet (pentru studenți beneficiari de burse sociale)  prin Programul TIC 4UBB, semestrul II

 

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul ”TIC4UBB”, ID 144800.

Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;
  • să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

 

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui să completeze următorul document:

  • Anexa 1 – Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

și să îl transmiteți la adresa de mail luana.turcu@ubbcluj.ro, Dacă numărul laptop-urilor va fi mai mic decât numărul solicitanților eligibili va exista un proces de selecție conform metodologiilor anexate.

Menționăm că laptopurile vi se dau în folosință pe perioada în care îndepliniți cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus.

 

CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

 

  • 11 – 20 mai 2023 – transmiterea intenției de către studenți
  • 22 mai 2023 – afișare liste preliminare
  • 23 mai 2023 ora 12 – primire contestații
  • 24 mai 2023 – soluționare contestații
  • 25 mai 2023 – afișare rezultate contestațiilor și listele finale