Burse speciale pentru  activitatea științifică și activitatea culturală

Burse speciale pentru activitatea științifică și activitatea culturală

Bursele speciale pentru activitatea științifică

 

Rezultatele obținute în urma evaluării candidaților în vederea obținerii unei burse speciale pentru activitatea științifică 2024-2023

 

 

Calendarul competiției FSIM 

1.Depunerea dosarelor : 05 – 20 octombrie 2023 ( ora 16,00)  Aplicațiile/dosarele  se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/,

2. Susținerea rapoartelor de cercetare:  în data de 23 octombrie 2023, ora 11.00,   sala A1.18.

3. Afișarea rezultatelor: 23 octombrie 2023

4. Depunerea eventualelor contestații: 24-26 octombrie 2023 (ora 16,00) Contestațiile se depun electronic la adresa: secretariat.enviro@ubbcluj.ro.

5. Afișarea rezultatelor finale: 31 octombrie 2023.

Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/
Informațiile legate de prezenta competiție pot fi găsite la adresa:

Componența Comisiei  de evaluare

Prof. dr. Călin Baciu

Conf. dr. habil. Delia Gligor

Conf. dr. habil. Simion Beldean-Galea

Student Ștefan Bogdan – Ionuț

 

Calendarul competiției UBB 

– Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-20 octombrie 2023 (ora 16.00);   

– Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 8 noiembrie 2023;   

– Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 9-21 noiembrie 2023 

– Afișarea rezultatelor: 22 noiembrie 2023;   

– Semnarea contractelor de finanțare: 28 noiembrie 2023.   

 

CERERE DE ACORDARE A BURSEI SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ pentru anul universitar 2023-2024

APPLICATION FORM FOR A SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR SCIENTIFIC ACTIVITY for the academic year 2023-2024

Regulamet de acordare a burselor speciale pentru activitate științifică

 

Bursele speciale pentru activitatea cultural-artistică

Regulamet de acordare a burselor speciale pentru activitate cultural-artistică