RomaHealthRisk

RomaHealthRisk

Un instrument-model de sprijin pentru luarea deciziilor privind reducerea riscului de sănătate asociat cu sursele necontrolate de apă și alimente din comunitățile rome rurale din Transilvania

 

 

PROGRAMUL DE FINANTARE

Proiect finanțat din fondurile Programului Cercetare asociat Granturilor Norvegiene (Norway Grants) 2014-2021 și administrat de UEFISCDI

DURATA PROIECTULUI:

2020-2024

BUGET:

5.624.166,88 Lei echivalent cu 1.163.990,00 Euros din care 85% (4.780.541,85 Lei) contribuție Norway grants și 15% (843.625,03 Lei) contribuție UEFISCDI

 

DIRECTOR DE PROIECT:

Assoc. Prof. Dr. Habil. Mihail Simion BELDEAN-GALEA

 

PARTENERI:

 

REZUMAT

Romii reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, cu un număr estimat între 10 și 12 milioane. Aproximativ 4 milioane locuiesc în statele membre ale Europei Centrale și de Est ale Uniunii Europene, cea mai mare parte trăind în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Comunitatea romă este una dintre cele mai defavorizate comunități la nivel european, atât în ceea ce privește accesul la educație, servicii medicale, integrare în societate, șanse egale, cât și accesul pe piața muncii.

Proiectul isi propune sa creeze un instrument-model ce constă intr-un software prietenos pentru flux de lucru, dezvoltat pentru evaluarea riscului pentru sănătate corelat cu tipurile și cantitățile de contaminanți ingerați din surse necontrolate de apă și alimente, care poate fi aplicat și altor comunități similare, precum și dintr-un ghid-model cu cele mai bune instrucțiuni de practică igienico-sanitară, elaborat pentru a spori sănătatea umană în comunitățile de romi prin implementarea celor mai bune practici, inclusiv igiena personală, și prin creșterea siguranței surselor de apă și de alimente ingerate, folosind recomandările oferite de către partenerul norvegian.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Identificarea comunităților rome rurale din Transilvania cu risc ridicat de expunere la surse necontrolate de apă și alimente (WP1).

  • Stabilirea contaminanților biologici și chimici de interes major din surse necontrolate de apă și de alimente folosite de către comunitățile rurale rome selecționate din Transilvania (WP2).

  • Crearea unui software prietenos pentru flux de lucru, pentru evaluarea riscului pentru sănătatea populației, asociate cu consumul de contaminanți din surse necontrolate de apă și de alimente în comunitățile rurale rome din Transilvania (WP3).

  • Elaborarea unui ghid-model cu cele mai bune instrucțiuni de practică igienico-sanitară, pentru creșterea siguranței consumului de apă potabilă și de alimente, inclusiv de igienă personală (WP4).

  • Comunicarea și conștientizarea comunităților rurale rome, precum și a autorităților publice cu privire la riscul de sănătate asociat cu sursele necontrolate de apă și de alimente (WP4).

  • Implementarea celor mai bune instrucțiuni de practică igienico-sanitară pentru creșterea siguranței consumului de apă potabilă și de alimente în comunitățile rurale rome (WP4).

Mai multe informați despre proiect găsiți pe pagina proiectului: romahealthrisk.com/ro