Subvențiile de cazare

Subvențiile de cazare

SUBVENŢIILE DE CAZARE (conform OUG. 73/2004 aprobată prin Legea nr. 527/2004 și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 3845/2005)

 

 • Valoarea subvenției individuale de sprijin pentru cazare este de aproximativ 900 lei/anul universitar 2022-2023.
 • Studenții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 1. să fie studenți bugetați;
 2. să fi promovat anul de studiu precedent depunerii cererii;
 3. să aibă vârsta de până la 29 de ani;
 4. să fi depus cerere de cazare și să nu fi primit cazare în căminul studențesc;
 5. să provină din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul minim brut pe economie;
 6. să depună copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești.

 

 • Componența dosarului:

 1. Cerere tip
 2. Adeverință eliberată de facultate din care să rezulte că studentul este bugetat, dacă a promovat anul universitar anterior (media de promovare/media de admitere, unde este cazul) și că a depus cerere de cazare în căminele UBB, dar nu beneficiază de cazare;
 3. Copie după contractul de închiriere a unui spațiu de locuit altul decât cel din căminele studențești ale UBB, înregistrat la organul fiscal (Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj);
 4. Copii ale CI sau certificate de naștere, în cazul minorilor, ale tuturor membrilor familiei;
 5. Documente justificative care să ateste veniturile brute lunare pe membru de familie pe luna în curs (asemănător dosarului de burse sociale);

 

Dosarele se vor depune asemănător dosarelor de burse, pe platforma de burse, din 2.10.2023 până în 13.10.2023.

 

CERERE în vederea acordării subvenției individuale de sprijin pentru cazare – studenți care locuiesc în alte spații decât căminele Universității Babeș-Boly

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 73 din 30 septembrie 2004 privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat