Programul „Euro 200”

Programul „Euro 200”

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților

Programul „Euro 200” privind acordarea unui ajutor financiar studenților în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, reglementat prin Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările și completările ulterioare se desfășoară și în anul 2023.

Beneficiarii acestui program sunt studenții în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un achiziționarea unui computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea computerului achiziționat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă. Nerespectarea acestei prevederi atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare pentru anul 2023

Actele necesare in dosarul pentru obtinerea ajutorului financiar „Euro 200”

Dosarele pot fi depuse pana luni, 22 mai 2023, ora 16.00 la Registratura UBB in format fizic sau la adresa de e-mail
mihaela.ilisiu®ubbcluj.ro , in format electronic.