Echivalare note de studiu

Echivalare note de studiu

Procedura de echivalare a notelor de studiu

Studenții trebuie să își depună la Secretariatul facultății în primele 2 săptămâni de la începerea activităților didactice pe semestru următoarele documente:

  1. cererea de echivalare a notelor de studiu,
  2. o copie a foii matricole eliberată de facultatea absolvită sau un extras din baza de date, dacă este student la o a doua facultate și dorește să își echivaleze anumite discipline deja absolvite.
  3. Fișa disciplinei studiate

Comisia de echivalare a notelor o să analizeze cererile  și va da o rezoluție în scris, care va fi trimis studentului prin intermediul secretariatului facultății.

Cererea de echivalare a notelor de studiu (pdf.)