Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Aplicație practică Coronini – Stațiunea științifică UBB Danubius (13-18 mai 2024)

Aplicație practică Coronini – Stațiunea științifică UBB Danubius (13 -18 mai 2024)

Prin intermediul activităților desfășurate, studenții vor aprofunda cunoștințe teoretice și practice legate de: geologia mediului; exploatarea resurselor minerale și evaluarea impactului asupra mediului; situri contaminate; surse, procese și produse poluante; biodiversitate și arii naturale protejate; riscuri naturale; chimismul apei, sedimentelor acvatice și solului; legislație de mediu; analize instrumentale utilizate în investigarea factorilor de mediu.

Astfel vor fi valorificate cunoștințele însușite pe parcursul disciplinelor cuprinse în cadrul Planurilor de învățământ. În cazul  activităților derulate, vor fi realizate:

  • Deplasări în teren cu analiza aspectelor specifice și discuții privitoare la acestea, culegerea de informații;
  • Prelevări de probe de apă, sedimente, sol și steril din zone cu un impact antropic diferit; vor fi parcurse etape de conservare a probelor în vederea determinării, în laborator, a unor parametri chimici specifici;
  • Realizarea de măsurători pentru parametri fizico-chimici generali; pentru probele de sol și steril vor fi efectuate teste de levigare și determinare a capacității de schimb ionic pentru a evalua riscul potențial asupra mediului asociat cu prezența  unor poluanți chimici (ex. metale grele);
  • Rezultatele obținute în urma măsurătorilor efectuate vor fi interpretate în raport cu limitele maxim admise impuse la nivel național/internațional.

Important!

Cazarea și transportul vor fi gratuite, oferite de UBB

Micul dejun și cina fiecarei zile vor fi suportate  de student (suma nu va fi una mare)

Număr de locuri studenți: 40 (specializări nivel licență și master care au practica prevăzută în planul de învățământ)

Termen limită de înscriere: 12 aprilie 2024!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU APLICAȚIA PRACTICĂ CORONINI