Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Școala de vară EUXINUS „Evaluarea calității mediului marin și costal al Mării Negre” (litoralul Mării Negre) (9 – 14 septembrie 2024)

Școala de vară EUXINUS „Evaluarea calității mediului marin și costal al Mării Negre” (litoralul Mării Negre) (9 – 14 septembrie 2024)

Școala de vară se va desfășura în zona litoralului Mării Negre, scopul ei fiind creșterea motivației studenților față de cariera aleasă, prin implicarea într-o cercetare inovativă, interdisciplinară, desfășurată într-un cadru nonformal și dobândirea de competențe profesionale practice, specifice investigației de teren și adaptate provocărilor actuale de mediu.

După oportunitatea de studiu oferită studenților de consorțiul organizator, respectiv Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca/Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar), în anul 2022 și 2023, pe aceeași tematică dar pe fluviul Dunărea (https://enviro.ubbcluj.ro/scoala-de-vara-evaluarea-calitatii-si-managmentul-resurselor-de-apa-in-anumite-sectoare-reprezentative-ale-fluviului-dunarea/) și în Delta Dunării (https://enviro.ubbcluj.ro/scoala-de-vara-danubius/), în acest an, demersul va fi continuat la Marea Neagră, pentru a desăvârși abordarea sistemului Fluviu-Deltă-Mare. Astfel, pentru actualii studenți, viitorii specialiști de mediu vom aplica un concept educațional valoros, durabil, conectat la infrastructura de cercetare paneuropeană DANUBIUS-RI (https://geoecomar.ro/tip-proiecte/danubius-ri/) care va crea contextul înțelegerii integrate a funcționării sistemelor râu-deltă-mare și a provocărilor privind calitatea și durabilitatea resurselor de apă.

Sub îndrumarea trainerilor, cadre didactice și cercetători, atât de la UBB-FȘIM cât și de la GeoEcoMar sau invitați, profesioniști din domeniul apei, studenții, pe lângă partea teoretică de formare, vor lua parte în teren (zona costieră a Mării Negre), la activități menite a descrie și caracteriza modificările costiere apărute pe fondul schimbărilor climatice din ultima perioadă, la activități de tipul: prelevare de probe de apă și sediment, observații ale stării ecosistemelor costiere, impacturi antropice, etc. Rezultatul se va reflecta în creșterea gradului de conștientizare de către studenți a importanței investigațiilor de teren în scopul evaluării calității zonelor costiere, a resurselor de apă, a identificării unor probleme de mediu și implicit a soluțiilor necesare rezolvării lor.

 Important!

Cazarea și masa vor fi gratuite, susținute din proiectul „Activități extracurriculare pentru studenți”, finanțat de Ministerul Educației

Transportul va fi gratuit în limitele bugetului alocat pentru această categorie de cheltuială în cadrul proiectului (transport tren);

Activitatea fiind una extracurriculară, NU este destinată efectuării practicii profesionale înscrisă în Planurile de învățământ dar, în anumite condiții, poate fi echivalată acesteia, acolo unde există solicitare.

 Număr de locuri studenți: 20 (recomandat specializări nivel licență ani superiori și master)

Termen limită de înscriere: 14 aprilie 2024!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ȘCOALA DE VARĂ EUXINUS

Organizator școala de vară: Conf. dr. Nicoleta Brișan, (email: nicoleta.brisan@ubbcluj.ro)