Școala de vară DANUBIUS

Școala de vară DANUBIUS

08/05/2023 - 13/05/2023

ȘCOALA DE VARĂ

EVALUAREA CALITĂȚII ȘI MANAGMENTUL RESURSELOR DE APĂ ÎN DELTA DUNĂRII 

Organizatori:

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (UBB-FȘIM) și Catedra UNESCO UBB în domeniul Dezvoltării Durabile și Schimbărilor Climatice și INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ (GeoEcoMar)

Eveniment susținut de:

Ministerul Educației prin Programul de finanțare destinat activităților extracurriculare

Parteneri:  

Cluster Ecoinovativ pentru un Mediu Sustenabil (CLEMS) 

Proiect 101061680 ReCoNnect 2 (Research Communication for active learning) 

Sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO 

Perioada de desfășurare:

08-13 mai 2023

Locul de desfășurare:

Localitatea Sulina (județul Tulcea) 

Grup țintă:

  • Studenți nivel licență, ani superiori ai specializărilor: Ingineria Mediului (IM), Știința Mediului (SM), Management și Audit de Mediu (MAM)  
  • Masteranzi, anii I și II de la specializările: Dezvoltare Sustenabilă și Management de Mediu (lb. engleză), Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Gestiunea și Protecția Mediului. 

Obiective:

  1. Furnizarea unor competențe complementare pregătirii studenților prin implicarea lor  într-o cercetare inovativă, interdisciplinară, desfășurată într-un cadru nonformal;  
  2. Creșterea motivației studenților față de cariera aleasă și dobândirea de competențe profesionale practice, specifice investigațiilor de teren în domenii vizate de Strategia națională pe termen lung privind schimbările climatice;
  3. Consolidarea parteneriatelor UBB în proiecte ce vizează fluviul Dunărea/Delta Dunării/Marea Neagră și aderarea la infrastructura de cercetare DANUBIUS-RI. 

Descrierea activității:

Școala de vară Danubius reprezintă continuarea inițiativei Facultății de Știința și Ingineria Mediului demarată în 2022, prin Școala de vară Coronini. 

Conceptul școlii este acela de a oferi studenților un program complex, cu o componentă teoretică și una practică care vor aborda aspecte importante legate de gestiunea resurselor de apă, provocările actuale privind această gestiune, pe fondul schimbărilor climatice. Ediția din acest an are ca studiu de caz Delta Dunării, unde resursele de apă stau la baza valorii pe care zona o reprezintă. 

În cadrul activităților defășurate la Sulina, vor fi realizate observații în teren, prelevare de probe de apă și sediment, măsurători specifice acvatice folosindu-se tehnica din dotarea GeoEcoMar, inclusiv ambarcațiuni ale acestora. Vor fi realizate analize fizico-chimice pe probe de apă. Vor fi discutate și observate în teren aspecte privind starea ecosistemelor de deltă, etc.  

Așadar, prin  programul Școlii de Vară, studenții vor avea posibilitatea să utilizeze în teren tehnica modernă de cercetare a GeoEcoMar și să fie pregătiți de specialiști ai institutului în colaborare cu cadre didactice ale Facultății de Știința și Ingineria Mediului. Vor fi introduși în metodologii complexe de investigare (geofizice, sedimentologice, morfologice, biologice) aplicate de către institut în studiile din Delta Dunării, areal influențat de schimbările climatice și intervențiile antropice, în vederea dezvoltării unui management durabil integrat al zonei. Totodată prin conectarea și programul comun de o zi cu Școala de vară Sulina, organizată de Universitatea din Stirling pentru studenți de la Universitatea din Odessa, studenții vor lua parte la achiziționarea și procesarea datelor satelitare pentru evaluarea calității apei în Delta Dunării. 

Sunt programate 4 zile de activitate în zona Sulina – Delta Dunării.  

Programul detaliat al școlii de vară 

Impactul activității:

Acesta se va manifesta asupra:  

  • Studenților care  (1) vor conștientiza importanța abordării analizelor de teren în scopul evaluării calității resurselor de apă, a identificării unor posibile probleme și implicit a soluțiilor necesare rezolvării lor, (2) dobândind, în același timp, competențe practice și o mai bună înțelegere a proceselor hidro-dinamice ce au loc în Delta Dunării, inclusiv a impactului acestora asupra ecosistemelor deltaice; de asemenea, (3) vor dobândi cunoștințe și abilități de înțelegere și coroborare a aspectelor complexe privind impactul schimbărilor climatice asupra resurselor de apă și a ecosistemelor acestora; (4) se vor familiariza cu metode moderne de cercetare în domeniul specializării lor și în domenii conexe; 
  • Cercetătorilor care vor avea posibilitatea comunicării și, implicit, a utilizării rezultatelor cercetării lor în procesul de formare de competențe viitorilor specialiști/ingineri de mediu 
  • Consorțiului UBB – GeoEcoMar  care își va consolida colaborarea deja creată printr-o nouă acțiune, dezvoltând cadrul și a altor viitoare acțiuni comune, de impact în cercetare – inovare – educare în contextul implicării UBB în infrastructura strategică de cercetare DANUBIUS-RI. 
  • Sponsorilor  care  (1) demonstrează  implicare în acțiuni de mediu,  ce privesc atât sit-ul UNESCO din arealul României, cu o importanță majoră în domeniul biodiversității cât și calitatea rezervelor de apă care susțin ecosistemele acestuia în contextul schimbărilor climatice; (2)  devin colaboratori ai UBB, ai Facultății de Știința și Ingineria Mediului și (3) contribuie împreună la promovarea principiilor, valorilor și obiectivelor UNESCO, prin intermediul Catedrei UNESCO a UBB în domeniul Dezvoltării Durabile și a Schimbărilor Climatice. 

Sponsorii care au demonstrat implicare în acțiuni de mediu, susținerea cercetării și a formării viitorilor specialiști de mediu: