Conf.dr. Simion BELDEAN-GALEA

Conf.dr. Simion BELDEAN-GALEA

Beldean_Simion

Departamentul Analiza și Ingineria Mediului /

Domenii de Interes: Dezvoltarea de tehnici analitice de separare pentru analiza calitativă şi cantitativă a poluanţilor organici în mediu. Dezvoltarea de tehnici avansate şi miniaturizate de extracţie a poluanţilor organici din diverse matrice de mediu. Identificarea surselor de poluare utilizând diverse rapoarte izomerice. Studiul mecanismelor de transfer a unor poluanţi organici în factorii de mediu.

Contact: simion.beldean@ubbcluj.ro

Curriculum Vitae

DespreListă PublicațiiCursuri / Laboratoare