Aerosoli în lumina laserului

Aerosoli în lumina laserului

Aerosolii sunt particule fine, lichide si solide, aflate în suspensie în aerul atmosferic. Ei au numeroase surse care sunt atât naturale (erupțiile vulcanice, furtunile de praf etc.) cât și antropice (termocentralele, traficul etc.) iar existanța lor poate să afecteze atât clima cât și organismul uman.

Experimentul demonstrativ va utiliza tehnicile moderne de cercetare a aerosolului atmosferic din cadrul laboratorului ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure – Infrastructura de cercetare a aerosolilor, norilor și gazelor minore) UBB Cluj-Napoca. 

În prima parte va fi făcută o introducere a  aerosolului atmosferic, a principalelor sale surse și efecte asupra climei, sănătății umane și economiei.  Vor fi explicate pe înțelesul tuturor, două tehnici de teledetecție, una activă, tehnica LIDAR  (LIght Detection And Ranging) care folosește o sursă proprie de radiație pentru a sonda atmosfera – un laser, și una pasivă, fotometria solară – care folosește o sursă naturală de radiație – Soarele. De asemenea, vor fi prezentate principiile de funcționare ale instrumentelor de teledetecție, cu exemplificare în laborator. Va fi demonstrat modul de utilizare a celor două tehnici  și vor fi analizate și câteva studii de caz. 

Așteptăm publicul larg să pătrundă dincolo de lumina laserului și să descifreze cu ajutorul cercetătorilor ACTRIS realitatea din spatele acesteia!