Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Laborator de Încercări Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC)

Laboratorul LiRaCC oferă soluții complete de testare, diagnostic și remediere a radonului din clădiri. Oferte pentru măsurători de radon se pot solicita pe adresa  alexandra.dinu@ubbcluj.ro.

 

LiRaCC este acreditat în domeniul radonului prin Certificatul de desemnare emis de CNCAN Nr. LI 04_LiRaCC_UBB/2018completat cu LI07_LiRaCC_UBB/2020 şi Nr. LI 05_LiRaCC_UBB/2021, în conformitate cu standardul EN ISO / IEC 17025 și cu cerințele naţionale/ europene pentru autorizarea laboratoarelor specifice de radon din Europa. 

Toate cercetările se desfăşoară în conformitate cu normele în vigoare, procedurile de măsurare, instrumentele și standardele internaţionale în domeniul calităţii aerului interior CEN standard EN 16798-1:2019, precum şi în acord cu standardele internaționale specifice măsurării și controlului radonului EU-BSS şi seria ISO/FDIS 11665.

Colectiv

Responsabil laborator

CS I Dr. Alexandra Cucos

Membri

Lect. Dr. Tiberius Dicu

Conf. Dr. Nicoleta Brişan

CSIII Dr.  Bety Burghele

CSIII Dr. Ancuţa Ţenter

Cerc. Dr. Mircea Moldovan

Cerc. Dr. Kinga Szaczvai

Cerc. Dr. Gabriel Dobrei

CS Dr. Dan Niță

Cerc. Dr. Botond Papp

Drd.  Stefan Florica

Drd. Teofana Sferle

Drd Alexandru Lupulescu

Drd. Istvan Pap

Activități

Servicii oferite

 • Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor, sol şi apă, conform legislației române și reglementărilor internaționale;
 • Monitorizarea concentraţiei de radon, toron și alți poluanți chimici cu impact asupra sănătății umane în aerul din interiorul clădirilor
 • Investigaţii detaliate de radon și diagnostic complet în clădiri pentru proiectarea adecvată a soluţiilor de remediere
 • Dezvoltarea, testarea, certificarea şi validarea pentru punerea în piaţă a unor soluţii inteligente integrate pentru monitorizarea continuă şi controlul radonului şi poluanţilor de interior, cu transmitere la distanţă a datelor
 • Proiectarea, dezvoltarea și implementarea unor soluții cost-eficiente pentru controlul și reducerea expunerii la radon și la alți poluanți cancerigeni în clădiri rezidențiale și publice
 • Determinarea ratei de emanaţie din sol şi materiale de construcţie
 • Măsurători de radon în peşteri şi medii subterane
 • Realizarea hărţilor de risc privind expunerea rezidenţială/profesională la radon
 • Hărți integrate de radon în sol și apă pentru regiuni din România
 • Măsurători de radon şi radiu în probe de apă
 • Prognoze de calitate a aerului interior pe baza modelării numerice avansate asistate de experiment
 • Training pentru specialiștii și experții implicaţi în toate aspectele domeniului radonului şi calității aerului de interior, precum şi eficienţa energetică a clădirilor, sănătate publică şi protecţia mediului interior
 • Organizarea unor ateliere dedicate radonului, pentru agenții economici activi în domeniul radonului

Teme şi direcţii de cercetare ştiinţifică

 1. Expunerea la radon şi impactul asupra sănătăţii populaţiei
 • Măsurători sistematice de radon în aerul din interiorul clădirilor, sol şi apă în toate zonele din România, conform Directivei CE 2013/59 Euratom
 • Monitorizarea concentraţiei de radon, toron și alți poluanți chimici cu impact asupra sănătății umane în aerul din interiorul clădirilor (metode active şi pasive, contemporane şi retrospective)
 • Măsurători de radon şi radiu în probe de apă
 • Măsurători privind permeabilitatea solului şi a concentraţiei de radon din sol
 • Determinarea ratei de emanaţie din sol şi materiale de construcţie
 • Realizarea hărţilor de risc privind expunerea rezidenţială/profesională la radon
 • Măsurători de radon în peşteri şi medii subterane
 • Studii privind radonul ca precursor seismic
 • Determinarea descendenţilor de radon şi toron prin metoda LR 115
 • Evaluarea dozei efective anuale şi cuantificarea riscului de expunere a populaţiei
 1. Dezvoltarea unor soluţii inteligente pentru monitorizarea continuă a radonului şi poluanţilor aerului interior cu transmitere la distanţă a datelor
 2. Dezvoltarea unor soluţii eficiente energetic în vederea remedierii concentraţiilor de radon şi alţi poluanţi în interiorul locuinţelor şi a îmbunătăţirii calităţii aerului interior şi a sănătăţii populaţiei
 3. Studii privind radonul ca precursor seismic (Conf. dr. Nicoleta Brişan)

Dotări

 • Instalații automate RADOSYS-2000 (Elektronika, Budapesta, Ungaria, model 2001 și model 2010) pentru developarea și citirea detectorilor de urme CR-39, alcătuite din – 1 unitate developare cu accesorii, 1 laptop și 1 microscop optic
 • Detector de radon ALPHAGUARD PQ 2000 (Genitron Instruments GmbH, Germania, 2010) – permite monitorizarea simultană de temperatură, presiune, umiditate și descendenți ai radonului
 • Detector de radon si toron RAD7 (DURRIDGE Company, USA, 2010)
 • Dispozitive electronice RADIM (JiríPlch-SMM Company, Praga, Republica Cehă, 2003-2012) pentru măsurarea radonului și a exalației de radon
 • Instrumente LuK 3A-C (JiríPlch-SMM Company, Praga, Republica Cehă, 1996-2012) și dispozitive aferente pentru evaluarea măsurătorilor de radon în sol și apă, și a ratei de emanație a radonului din sol și din materialele de construcții
 • Echipament RADON JOK pentru măsurarea in situ a permeabilității radonului (Radon VOS, Praga, Republica Cehă, 2011)
 • Instrumente SARAD (SaradGmbH, Dresda, Germania, 2010) pentru detecția radonului.
 • Aparate de măsură electronică integrată RAMON (Ramon 2.2, Norway, 2005 si 2010)
 • Dozimetru Personal Doseman Pro (Sarad, 2002) pentru măsurători de descendenți ai radonului
 • Dozimetre pentru determinarea debitului dozei în aer (Detector Geiger Gamma-Scout, 2012)
 • Laborator preparare probe
 • Spectrometru gamma de înaltă rezoluţie cu detectori de germaniu hiperpur, detector ORTEC GMX HpGe FWHM 1.92 keV la 1.33MeV cu fereastră de Be 0. 5 mm care permite înregistrarea şi determinarea energiilor joase

Colaboratori

rof. Dr. Carlos Sainz, UC Spania

Prof. Dr. Cosmin Chiorean, UT Cluj-Napoca

Conf. Dr. Tiberiu Catalina, UT Construcţii Bucureşti

Lect. Dr. Marius Botoş, UT Cluj-Napoca

Prof. Univ. Dr. Dan Micu, UT Cluj-Napoca

Asist. Univ. Dr. Andrei Ceclan, UT Cluj-Napoca

Şef Lucrări Dr. Cristina Horju-Deac, UT Cluj-Napoca

Asist. Univ. Dr. Tudor Milchiş, UT Cluj-Napoca

Dr. Andrei Istrate, Clima Instal Systems Bucureşti

Asist. Univ. Dr. Andreea Răchişan, UMF Cluj-Napoca

Lect. Dr. Arthur Tunyagi, Fac. Fizică, UBB

Prof. Dr. Călin Baciu, FŞIM UBB

Prof. Dr. Alida Gabor, FŞIM UBB

Lect. Dr. Robert Begy, FŞIM UBB

Locația 

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului , Corpul A, parter

Contact

CS I Dr. Alexandra Cucos

email: liracc.ubb@gmail.com

alexandra.dinu@ubbcluj.ro / dinualexandra2007@gmail.com

Website: http://ceram.centre.ubbcluj.ro/liracc/