Sistem de management integrat pentru exploatarile de sare din Romania – Metode, tehnici si tehnologii de monitorizare, prevedere si prevenire (SALRISC)

Sistem de management integrat pentru exploatarile de sare din Romania – Metode, tehnici si tehnologii de monitorizare, prevedere si prevenire (SALRISC)

Titlul proiectului

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU EXPLOATARILE DE SARE DIN ROMANIA – METODE, TEHNICI SI TEHNOLOGII DE MONITORIZARE, PREVEDERE SI PREVENIRE (SALRISC)

Programul de finantare

Programul – MEDIU, ENERGIE, RESURSE – MENER

Obiective

Proiectul a avut ca obiectiv elaborarea unui sistem de management integrat pentru exploatarile de sare din Romania – metode, tehnici si tehnologii de monitorizare, prevedere si prevenire. Acest proiect a fost inclus in Programul MENER, Sub-program B4  – Managementul riscului datorita cauzelor tehnice/tehnologice provocate de avarii in industrie.
A fost un proiect de tip PA si s-a desfasurat pe perioada a 30 de luni.

Sistemul de management integrat propus are urmatoarele componente: Analiza de diagnosticare a fiecarui amplasament, inclusiv a sub-elementelor sale si a factorilor de mediu: depozitul de sare, conditiile geomorfologice si de geo-minerit; conditii hidrologice si hidrogeologice; tehnologia de extractie; istoricul activitatii de extractie; forma si volumul golurilor subterane si a relatiilor dintre ele; studii asupra stabilitatii cavitatii si a tuturor sistemelor; Identificarea si caracterizarea surselor de risc; Identificarea si descrierea vectorilor de transfer a riscului de la surse catre receptori; Identificarea receptorilor poluarii: mediul fizic, biologic, socio-economic si cultural care poate fi afectat de efectele negative ale poluarii; Evaluarea gradului de risc natural si indus de activitatea antropica prin utilizarea metodei cu markeri; Metode de reducere a riscului: tehnici si tehnologii de monitorizare, prognoza si prevenire

Durata proiectului: 2001-2004

Parteneri

S.C. MINESA – ICPM S.A. Cluj- Napoca Romania, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Romania, Asociatia CRAIM Cluj-Napoca Romania, Societatea Nationala a Sarii Bucuresti Romania.

Rezultate

La sfarsitul proiectului s-a obtinut un sistem integrat de management al riscului la depozitele de sare din Romania, precum si noi tehnologii si tehnici de monitorizare si prevenire pentru zonele cu risc ridicat, adaptate conditiilor specifice fiecarui depozit, care a reprezentat si un rezultat al cercetarii romanesti; ▼Rezultatele obtinute au fost puse la dispozitia factorilor de decizie si vor putea fi folosite la modificarea legislatiei de mediu, pentru a o alinia si conforma standardelor europene, acest scop fiind necesar pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana