Studentul Şerban Grecu (IM, anul IV) a primit recent Premiul Young Profession Award

Studentul Şerban Grecu (IM, anul IV) a primit recent Premiul Young Profession Award

Studentul Şerban Grecu (IM, anul IV) a primit recent Premiul Young Profession Award oferit de Institutul de Radiochimie si Radioecologie, Universitatea din Pannonia, Veszprém, Ungaria. Decernarea a avut loc in cadrul VII. Terrestrial Radioisotopes in Environment International Conference on Environmental Protection (VII. TREICEP) Conference ca urmare a susţinerii prezentării “Analysis of environmental factors influences on indoor radon concentration with applicability in calculating temporal correction factors”. Premiul oferă posibilitatea participării la Educational Symposium on Radiation and Health care va avea loc în Japonia (2021) şi acoperă cheltuielile legate de taxa de înregistrare, deplasare şi cazare. Cu ocazia primirii acestui premiu, coordonatorul bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, Lect. dr. Dicu Tiberius a declarat: “Acest premiu este o urmare binemeritată a activităţii ştiinţifice întreprinse de Şerban începând cu anul I de studiu. Ca un scurt rezumat la activitatea de cercetare desfăşurată de Şerban amintesc proiectul de cercetare care a presupus determinarea concentraţiei de activitate de radon în 22 de locuinţe din judeţul Bihor, desfăşurat în perioada iulie 2018 – ianuarie 2019. În acest sens, Şerban a efectuat atât munca în teren (amplasarea detectorilor, completarea chestionarelor), cât şi prelucrarea statistică a datelor şi raportarea rezultatelor. Activitatea de cercetare desfăşurată de Şerban s-a extins şi în cadrul proiectului POC Contract Nr. 22/01.09.2016, ID P_37_229, cod MySmis 103427 (www.smartradon.ro). Această activitate a vizat prelucrarea datelor obţinute prin intermediul prototipului ICA, aparat dezvoltat în proiect. În acest fel, contribuţia studentului Şerban Grecu a permis prelucrarea rapidă a unui volum impresionant de date cu ajutorul programului R. Rezultatele acestei colaborări au fost valorificate prin publicarea unui articol ISI în cadrul jurnalului Romanian Journal of Physics (Tunyagi A., Dicu T., Cucoş A., Burghele B., Dobrei G., Lupulescu A., Moldovan M., Niţă D., Papp B., Pap I., Szacsvai K., Ţenter A., Beldean S., Anton M., Grecu Ş., Cioloca L., Miloş R., Botoş M., Chiorean C., Catalina T., Istrate A., Sainz C., (2019) An innovative system for monitoring radon and indoor air quality, Romanian Journal of Physics). În perioada 22 – 26 iulie 2019 a participat la Şcoala de Vară “Radioecology, radiometric dating, nuclear measurements” organizată de Lect. Dr. Begy Robert. În perioada imediat următoare (august – septembrie 2019) a participat ca voluntar în implementarea unui proiect de cercetare, demarat în cadrul laboratorului LiRaCC, şi care a vizat amplasarea unui număr de 1000 de detectori pentru măsurarea concentraţiei de radon în şcolile, creşele şi grădiniţele din Cluj-Napoca. Pe parcursul anului universitar 2019 – 2020, Şerban a obţinut o bursă specială pentru activitatea ştiinţifică, oferită de Universitatea Babeş-Bolyai, bursă care a permis continuarea activităţilor de cercetare şi participarea la conferinţa internaţională din Veszprém, respectiv obţinerea premiului menţionat mai înainte”.