Anunt privind începerea semestrului II, an universitar 2020-2021

Anunt privind începerea semestrului II, an universitar 2020-2021

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului,  va începe semestrul II, an universitar 2020-2021, conform  scenariului Hibrid 3 cu următoarele precizări:

  • Cursurile vor fi susținute integral online la toate specializările de licență și masterat ale FSIM Cluj și Extensia Sfântu Gheorghe;
  • Anii de studiu I și terminali la toate specializările de licență vor desfășura lucrările practice cu prezență fizică în spațiile și laboratoarele FSIM, precum și la aplicațiile de teren aferente acestora, cu respectarea tuturor normelor în vigoare privind siguranța studenților, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar implicat;
  • Anii I și II de la toate specializările nivel master ale FSIM își vor desfășura întreaga activitate didactică online;
  • Extensia Sfântul Gheorghe a FSIM își va desfășura întreaga activitate didactică online;

 

Pentru orice alte detalii și informații suplimentare vă rugăm să sunați la numărul de telefon: 0264-307030