FAQ

FAQ

Cum pot să mă înscriu la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului?

Ai posibilitatea să te înscrii fie on-line, fie on-site. Oricare ai alege dintre cele două opțiuni, procesul de înscriere va fi la fel: dosarul de admitere trebuie încărcat pe platforma de admitere.

Înscrierea on-line se face pe platforma de înscriere.

Dacă optezi să faci înscrierea on-site, la sediul facultății noastre, noi îți punem la dispoziție resursele necesare și te vom îndruma pe parcursul procesului de înscriere, astfel încât să te asiguri că parcurgi fiecare pas corect.

Dacă alegi să te înscrii on-line și întâmpini dificultăți pe parcursul procesului de înscriere, noi vom sta la dispoziția ta. Ne poți contacta telefonic pe numărul 0264-307030 sau print-un e-mail pe adresa enviro@ubbcluj.ro, iar noi vom răspunde la orice întrebare întâmpinată.

Ce trebuie să conțină dosarul de admitere?

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente scanate:

 • (1) fișă tip de înscriere – semnată;
 • (2) diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă/ adeverință echivalentă acesteia;
 • (3) certificatul de naștere;
 • (4) carte de identitate;
 • (5) adeverință medicală tip;
 • (6) declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • (7) dovada achitării taxelor de admitere – înscriere şi procesare;
 • (8) declarație privind autenticitatea și corespondența documentelor digitale/scanate depuse și cele originale;
 • (9) declarație pe proprie răspundere privind parcurgerea altor forme de învățământ universitar în regim bugetar.
Pot să mă înscriu la mai multe specializări.

Sigur că DA.

Pentru fiecare domeniu și linie de studiu se completează o cerere de înscriere, se bifează opțiunile candidatului și se plăteste taxa de admitere. Taxa se achită o singură dată pe domeniu și linie de studiu.

Pe scurt: dacă dorești să te înscrii atât la specializarea Știința mediului, cât și la specializarea Management și audit de mediu, vei plătii o singură taxă de admitere, fiindcă ambele specializări sunt în domeniul Știința Mediului. Însă, dacă dorești să te înscrii la specializările Știința Mediului și Ingineria Mediului vei achita 2 taxe de înscriere: o taxă pentru domeniul Știința Mediului, iar o altă taxă pentru domeniul Inginera Mediului. La fel trebuie să procedezi și dacă optezi pentru linii de studii (romana, maghiară sau engleză)

Dacă nu îți este clar cum să procedezi, atunci telefonic pe numărul 0264-307030 sau print-un e-mail pe adresa enviro@ubbcluj.ro.

Cât este taxa de admitere?

Taxa este de 200 lei (150 lei taxa inscriere+ 50 lei taxă de procesare).

Taxa de înscriere se achită pentru fiecare domeniu la care candidaţii s-au înscris la concurs.

Taxele se achită prin Platforma de Admitere sau prin transfer bancar. In caz de retragere de la concursul de admitere sau de la studii, taxa nu se returnează.

Care sunt criteriile de selecție?

Media examenului de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală) este criteriul de selecție.

 

Alternativ:

 • Abosolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat care au obținut minim 80 de puncte la concursul Enviro Pass vor fi declarați admiși cu media 10,00, în limita cifrei de scolarizare indiferent de media de bacalaureat. Concursul va fi organizat în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului la data de 13 aprilie 2024, ora  12,00.
 • Candidații care au participat anii trecuți la Concursul „Marcian Bleahu” pot folosi ca și criteriu de selecție punctajul (nota) obținută la concurs, care va reprezenta 70% din media finală de admitere, iar 30% va fi media obținută la examenul de bacalaureat;
 • Candidații care au obţinut premii sau menţiuni la olimpiadele şcolare / concursuri de nivel internaţional şi naţional, în perioada studiilor liceale, aceştia vor fi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, fiind notaţi cu media finală 10,00 (zece  ). Vor fi validate olimpiadele/concursurile avizate de M.E.N. la care s-au obţinut premii individuale; la confirmarea locului, candidaţii vor prezenta respectivele distincţii în original (sau adeverinţe doveditoare eliberate şi avizate de către Inspectoratele Şcolare);
Cum îmi pot confirma locul?

Se face prin semnarea contractului de studiu în platforma de admitere. Documentele originale trebuie predate în format fizic în perioada confirmării locului. Dacă studentul a obţinut un loc cu taxă, în etapa de confirmare a locului se face şi dovada plăţii taxei de şcolarizare. Netransmiterea documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Această perioadă este singura șansă să particip la admitere?

NU. În septembrie va avea loc o nouă sesiune de admitere.

Cât este taxa de școlarizare pe an?

3600 lei

Cum pot obține un loc în cămin?

Prin depunerea unei cereri care se depune odată cu confirmarea locului.

Cum mă pot înscrie la programele de masterat?

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente scanate:

 • (1) fișă tip de înscriere – semnată;
 • (2) diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
 • (3) diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia;
 • (4) certificatul de naștere;
 • (5) carte de identitate;
 • (6) atestat/certificat de competență lingvistică;
 • (7) adeverință medicală tip;
 • (8) declarație de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter;
 • (9) dovada achitării taxelor de admitere (înscriere şi procesare);
 • (10) declarație privind autenticitatea și corespondența documentelor digitale/scanate depuse și cele originale;
 • (11) declarație pe proprie răspundere privind parcurgerea altor forme de învățământ universitar în regim bugetar.

În ceea ce privește criteriul de selecție a candidaților se va lua în considerare nota examenului de licență cu pondere de 50% și nota obținută în urma unui interviu online cu pondere 50%.