Calitatea aerului de exterior – măsurători ale particulelor materiale din atmosferă

Calitatea aerului de exterior – măsurători ale particulelor materiale din atmosferă

Particulele materiale sunt particule fine, aflate în suspensie în aerul atmosferic. Provin din numeroase surse, atât naturale (polen, furtuni de praf, erupții vulcanice etc.) dar mai ales antropice ( traficul, termocentralele, industria etc.) iar prezența lor în atmosferă poate să afecteze atât clima cât și organismul uman. În funcție de dimensiunea acestora, ele pot pătrunde adânc în sistemul respirator, fiind responsabile de boli și decese premature.

Experimentul demonstrativ va arăta cantitatea de particule din atmosferă, precum și dimensiunea acestora. Se va utiliza un instrument de monitorizare a particulelor din cadrul laboratorului ACTRIS-UBB (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure – Infrastructura de cercetare a aerosolilor, norilor și gazelor minore), Cluj-Napoca. 

Va fi prezentat principiul de funcționare al instrumentului și se vor realiza măsurători în timp real. 

Mai multe detalii despre ACTRIS-UBB: actris-ubb.ro