ENERGIE LA ÎNDEM NA TUTUROR. Energii neconvenționale în fizica experimentală

ENERGIE LA ÎNDEM NA TUTUROR. Energii neconvenționale în fizica experimentală

Metodele neconvenționale de obținere a energiei electrice și termice reprezintă o provocare a zilelor noastre la care pot să răspundă cu succes cei preocupați de cercetarea științifică!

Activitatea va aduce în fața profesorilor interesați exemple de activități care pot fi realizate în cadrul orelor de fizică, chiar și biologie sau chimie, în scopul transmiterii către elevi de informație ce are caracter aplicativ. Elevilor participanți le va deschide provocatorul orizont al științei, exemplificându-le posibilități practice de aplicare a rezultatelor acesteia. 

Pe durata activității va fi adusă în discuție construirea, din material aflate la îndemână, de bacterii care produc electricitate cu ajutorul microorganismelor aflate în nămol sau în sol și a unui concentrator solar parabolic. Vor fi făcute măsurători electrice și de temperatură cu multimetrul, se vor obține date de înregistrare care vor fi reprezentate grafic. Vor fi furnizate indicații asupra construcției unui motor Stirling. Sugestii pentru folosirea concentratorului solar la gătit (solar cooking).

Așadar, participarea la această activitate vă va da șansa de a vă îmbogăți cunoștințele legate de obținerea energiei electrice și termice prin metode neconvenționale, folosirea energiei solare , construirea de diverse dispozitive, măsurarea de mărimi fizice, colectarea de date experimentale și interpretarea lor.