CENTRUL SUPORT ORIZONT 2020-UBB

CENTRUL SUPORT ORIZONT 2020-UBB

În cadrul evenimentului va fi prezentat Centrul Suport Orizont 2020-UBB, care a luat ființă în anul 2020 și care are ca scop asigurarea suportului necesar în etapa de scriere, contractare și implementare a proiectelor de cercetare, cu accent pe cele din programul Horizon Europe. Centrul Suport va oferi consultanţă celor interesaţi şi va organiza acţiuni periodice de informare în cadrul cărora se vor prezenta oportunităţile de finanţare existente, posibilităţile de creare de parteneriate şi noutăţile în procedurile administrative din domeniu. Pentru acestea, echipa centrului este alcătuită din experți științifici: chimie, biologie, fizică, psihologie, sănătate publică, știința mediului, studii europene și experți tehnici: resurse umane, legislație, audit, achiziții publice, management și implementare proiecte europene.

Ne puteți contacta folosind  variantele de mai jos:

Email: ceso2020.centre@ubbcluj.ro

Web: https://ceso2020.granturi.ubbcluj.ro